Pieluchomajtki – zmiany w refundacji od 1 grudnia 2021 r.

15 września br. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wprowadziło ono kilka zmian w refundacji niektórych z tychże produktów. Zmiany obowiązują od 1 grudnia 2021 r.

Wyroby medyczne na zlecenie- zmiany w ich wydawaniu od 1 stycznia 2024 r. (fot. shutterstock.comac).Od 1 grudnia 2021 r. wnioski na pieluchomajtki oraz cewniki urologiczne będą realizowane według nowych zasad refundacyjnych (fot. rx.edu.pl).

Nowelizacja wprowadziła do tego rozporządzenia zmiany, będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Celem tych propozycji było zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych. Ponadto część zmian uszczegółowiła obowiązujące przepisy, aby wyeliminować problemy interpretacyjne. Zmiany obowiązują od 1 grudnia br.

Czytaj również: Zaopatrzenie w wyroby medyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Refundacja pieluchomajtek

W zakresie środków absorpcyjnych (lp. 100 i 101 załącznika do rozporządzenia pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie) ujednolicono limity finansowe. Udział własny pacjenta w limicie dla obu pozycji wykazu ustalono na poziomie 30%. Dokonano podziału na dwie podgrupy:

 • pierwszą: pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne i majtki chłonne z limitem finansowania 1,70 zł sztuka,
 • drugą: podkłady i wkłady anatomiczne z limitem finansowania 1 zł. sztuka.

W drugiej grupie wskazano by minimalna chłonność produktów, które mogą być oferowane w refundacji była na poziomie minimum 250 ml.

Sprawdź także: Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Co pozostało bez zmian?

Nie zmieniły się takie rzeczy jak:

 • wzór zlecenia,
 • limit ilościowy, czyli 90 szt.,
 • zlecenia wystawione przed 1 grudnia 2021 r. mogą być dalej realizowane,
 • możliwość wydania mniejszej ilości sztuk niż 90,
 • możliwość wydania różnych wyrobów w ramach zlecenia,
 • konieczność realizacji zlecenia w miesiącu, którego ono dotyczy lub na kolejne,
 • konieczność wykupienia zaopatrzenia tylko raz w miesiącu, bez możliwości dobierania,
 • refundacja w wysokości 100% limitu dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym IB, IW.

Kto zyskuje, a kto traci?

W zasadzie przy wydaniu mniejszej ilości traci każdy, ponieważ pacjent nie może skorzystać z całej refundacji. Przy większej ilości tracą pacjenci z uprawnieniami wynikającymi z ustawy za życiem (47DN, 47ZN oraz 47ZND) oraz realizującymi zaopatrzenie na podkłady. Korzyść (dla pacjentów bez uprawnień) pojawia się dopiero przy wybraniu odpowiednio:

 • 65 szt. pieluchomajtek/pieluch/majtek dla kodu P.100,
 • 53 szt. pieluchomajtek/pieluch/majtek dla kodu P.101.

Stanowi to dodatkową motywację, żeby wykupić całą przysługującą miesięcznie ilość. Wcześniej (przed 2014 r.), gdy limit przeliczało się stosownie do ilości wydawanych sztuk (np. 30 szt. – 70% lub 100% z 45 zł.), było podobnie. Różnica polegała oczywiście na możliwości wykupienia mniejszej ilości wyrobu – 60 szt.

Wartość refundacji a ilość

Realne pomniejszenie zapłaty pacjenta jest zależne od ilości wykupionych sztuk wyrobu. NFZ dopłaca 70% wartości limitu dla pacjentów bez uprawnienia IB czy IW, co daje:

 • 1,19 zł do sztuki dla majtek/pieluchomajtek etc., których cena przekracza 1,7 zł,
  • lub odpowiednio 70% wartości poniżej 1,7 zł,
 • 0,7 zł do sztuki podkładów i wkładów, których cena przekracza 1 zł,
  • lub odpowiednio 70% wartości poniżej 1 zł.

W zależności od ilości refundacja grupy pierwszej kształtuje się następująco:

 • 30 szt. – 35,7 zł,
 • 60 szt. – 71,4 zł,
 • 90 szt. – 107,1 zł (kiedyś max. 63 zł).

W przypadku podkładów będzie to analogicznie:

 • 30 szt. – 21 zł,
 • 60 szt. – 42 zł,
 • 90 szt. – 63 zł.

Dla pacjentów z uprawnieniem IB i IW refundacja wynosi w całości 1,7 zł (odpowiednio 51, 102 i 153) lub 1 zł (30, 60 i 90 zł). Kiedyś było to 77 lub 90 zł w zależności od kodu P.100 lub P.101.

Zobacz też: Wzór zapotrzebowania na wyroby medyczne/produkty lecznicze

Realizacja wniosków

W realizacji wniosków zmieniła się tylko jedna rzecz. Trzeba wybrać w programie aptecznym odpowiedni kod wyrobu. Poprzednio było P.100.PM lub P.101.PM. Obecnie należy wybrać kod P.100.WK lub P.100.PL albo P.101.PL czy P.101.WK. W rodzaje wyrobu ramach wniosku można łączyć. Podkreślenia wymaga, że NFZ nie zrefunduje już wniosku ze starymi kodami.

Z kolei w systemie EZWM nie ma ryzyka pomyłki, ponieważ system nie daje możliwości wyboru niewłaściwego kodu.

Refundacja cewników

Dokonano zmiany w zakresie refundacji cewników określonych jako „cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznie”. Zaopatrzeniem objęto pacjentów:
– do ukończenia 18. roku życia wymagających wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego, z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub nietrzymaniem moczu, lub zatrzymaniem moczu, lub przelewowym, refleksyjnym, naglącym nietrzymaniem moczu, lub niedoczynnością wypieracza, lub nadczynnością wypieracza, lub niedrożnością dróg moczowych, lub przeszkodą podpęcherzową, lub neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych;
– powyżej 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego.

Wskazano trzy limity finansowania dla trzech typów cewników jednorazowych urologicznych:
– 5,35 zł za sztukę – cewnik hydrofilowy gotowy do użycia;
– 2,60 zł za sztukę – cewnik hydrofilowy aktywowany wodą;
– 0,80 zł za sztukę – cewnik niepowlekany.

Umożliwi to pacjentowi dobranie najlepiej odpowiadającego na jego potrzeby zaopatrzenia, ponieważ będzie mógł w ramach jednego zlecenie uzyskać refundację na różne typy cewników (hydrofilowe gotowe do użycia, hydrofilowe, aktywowane wodą, a także niepowlekane), jednak ich łączna liczba nie może przekroczyć limitu ilościowego, czyli 180 sztuk. W przepisach określono także, że wyrób ten jest zaopatrzeniem miesięcznym, a udział własny pacjenta w limicie finansowania wynosi 0% w przypadku pacjentów do ukończenia 18. roku życia i 30% dla pacjentów powyżej 18. roku życia.

Źródło: RCL/SENI/KO

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]