REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 24 września 2018

Pieluchomajtki – FAQ

REKLAMA

W celu ułatwienia realizacji zleceń na środki pomocnicze firma Essity przygotowała wiadomość edukacyjną zawierającą najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami. Dotyczy ona obecnie funkcjonujących zleceń. Po 1 października 2018 r. ma się pojawić nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie (projekt w załączeniu) dostosowany do znowelizowanego art. 38 i 38a – 38d ustawy o refundacji leków.

Pytania zostały pogrupowane na 3 działy.

I. Wypełnianie zleceń.

P: Czy mogę dopisać/poprawić na zleceniu numer Karty Potwierdzenia Uprawnienia (dawna KZC)?

O: Tak, jeżeli na zleceniu nie ma numeru Karty to należy go dopisać, jeżeli jest błędny to należy poprawić.

P: Czy mogę dokonywać poprawek, jeśli lekarz się pomyli i wpisze błędny okres zaopatrzenia?

O: NIE. Z takim zleceniem należy odesłać pacjenta do osoby wystawiającej zlecenie w celu poprawy. Poprawa musi być z pieczątką i parafką osoby wystawiającej zlecenie.

P: Czy na części wypisywanej przez osobę wystawiającą mogę coś poprawić?

O: Nie, w tej części zlecenia popraw dokonuje tylko osoba wystawiająca.

P: Co zrobić jak na zleceniu nie ma kodu choroby?

O: Na zleceniu powinno znajdować się pisemne uzasadnienie (kod ICD10 bądź opis choroby) w przypadku braku musi uzupełnić osoba wystawiająca zlecenie.

P: Co zrobić, jeśli na wniosku 3 miesięcznym lekarz wpisze 90 szt.?

O: Liczba sztuk powinna być zgodna z limitem przysługującym na wypisany okres, jeżeli się nie zgadza musi być poprawiona przez osobę wystawiającą zlecenie.

P: Czy do poprawy można używać korektora?

O: Nie, używanie korektora na dokumentacji medycznej jest zabronione

P: Czy na zleceniu lekarz musi wpisać słownie nazwę miesiąca?

O: Musi być uzupełniony okres zaopatrzenia, może być wpisany słownie lub cyframi.

P: Czy inny lekarz może poprawić zlecenie?

O: Zlecenie powinno być poprawione przez lekarza, który wystawiał zlecenie.

P: Czy zlecenie wypisane przez pielęgniarkę można zrealizować?

O: Tak, pielęgniarki i położne są uprawnione do wystawiania zleceń.

P: Czy na zleceniu musi być wpisana cena za 1 szt.?

O: Tak

P: Czy osoba odbierająca może podpisać się parafką?

O: Nie, podpis musi umożliwiać identyfikację danej osoby, więc najlepiej, aby było to imię i nazwisko.

P: Czy lekarz na zleceniu wpisuje nazwę firmy i produktu, który zaleca pacjentowi?

O: Lekarz na zleceniu powinien wypisać grupę produktu: np. pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne, podkłady.

 

II. Zasady realizacji zleceń

P: Czy w ramach jednego zlecenia można mieszać różne produkty?

O: Tak, w ramach zlecenia pacjent może wybrać kilka rodzajów produktów jednego producenta.

P: Czy w przypadku podpisania umowy refundacyjnej, jako podwykonawca TENA jest możliwość wydania na jednym zleceniu produktów różnych producentów?

O: Nie, w takim przypadku można wydać tylko produkty TENA.

P: Czy ceny dla pacjenta w cenniku są sztywne tak jak ma to miejsce w przypadku leków RX?

O: Nie, są to ceny maksymalne i apteka może sprzedawać produkty RX w niższych cenach.

P: Czy mogę zrealizować zlecenie, gdy pacjent nie ma przy sobie Karty Potwierdzenia Uprawnienia(dawna KZC)?

O: NIE. Do realizacji zlecenia potrzebne jest zlecenie oraz ważna Karta Potwierdzenia Uprawnienia(dawna KZC).

P: Czy jako osoba niezgłoszona do NFZ, mogę przyjąć zlecenie?

O: Zlecenia mogą realizować tylko osoby zgłoszone do wydawania pieluchomajtek.

P: Czy mogę wydać inny produkt niż wpisany przez osobę wystawiającą zlecenie?

O: Tak, niezależnie od wpisanego rodzaju środka można wydać każdy produkt dostępny w ramach refundacji.

P: Czy mogę zrealizować w czerwcu zlecenie wystawione na maj?

O: Nie, zaopatrzenie musi być zrealizowane i odebrane w miesiącu, na jaki zostało wystawione. Nie można realizować zleceń na miesiące, które upłynęły.

P: Czy mogę zrealizować w czerwcu zlecenie wystawione na lipiec?

O: Nie, zaopatrzenie musi być zrealizowane i odebrane w miesiącu, na jaki zostało wystawione. Zlecenie na lipiec powinno być zrealizowane i odebrane w lipcu.

P: Czy mogę wydać mniej niż 90 sztuk na miesiąc?

O: Tak. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji pacjentowi dalej przysługuje pełny limit wartościowy.

P:, Jaki limit należy zastosować w sytuacji, kiedy zlecenie jest wypisane na 90 szt. a ja wydaję mniejnp. 60 czy 30 szt.?

O: Należy zastosować pełny limit jak w przypadku wydawania 90 szt., czyli dla P.100 – 100% ref. dolimitu 77 zł, dla P.101 – 70% ref. do limitu 90 zł.

P: Czy zaopatrzenie może odebrać obcokrajowiec bez dowodu?

O: Tak, może wpisać nr paszportu.

P: Czy mogę zrealizować zlecenie z innego województwa?

O: Tak.

P: Czy mogę zrealizować wniosek na TENA Lady Ultra Mini?

O: Nie, można realizować zlecenia tylko na produkty z cennika refundacyjnego.

P: Ile dni jest ważne zlecenie?

O: Zlecenie jest ważne przez cały okres, na który zostało wystawione. Należy jednak pamiętać, że nie można realizować miesięcy, które upłynęły.

P: Czy mężczyzna może wybrać Tena Lady?

O: Tak, niezależnie od płci pacjent może wybrać każdy produkt.

P: Czy mogę zrealizować zlecenie wystawione na P.100, jeżeli w karcie jest P.101?

O: Nie, zlecenie powinno być wypisane na taki kod, jaki jest w karcie, zatem takie zlecenie musi być poprawione przez osobę wystawiającą.

P: Czy można mieć kilka firm w refundacji?

O: Tak można.

III. Zasady rozliczeń z Essity

P: Jak często przesyłać zlecenia?

O: Jeśli zleceń jest mniej niż 10 w ciągu całego miesiąca to należy przesłać je w ciągu dwóch pierwszych dni roboczych po zakończeniu miesiąca. Jeżeli zrealizowano więcej niż 10 zleceń do dnia 20 danego miesiąca należy przesyłać zestawienie za ten okres najpóźniej w ciągu dwóch kolejnych dniroboczych.

P: Co powinna zawierać dokumentacja przesyłana do Essity w celu rozliczenia?

O: dokumentacja powinna zawierać: oryginały zleceń, zestawienie szczegółowe, notę obciążeniową.

[Źródło: Essity Poland/Tena]

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected]

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz