Paragraf na dziś (Lek recepturowy i apteczny)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 

§  6.

1. Leki recepturowe i leki apteczne sporządzane są w aptece na podstawie:
1) leki recepturowe:
a) recepty lekarskiej,
b) odpisu recepty lekarskiej;
2) leki apteczne - przepisu przygotowania zawartego w Farmakopei Polskiej lub farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Produkty homeopatyczne sporządzane są w aptece na podstawie:
1) recepty lekarskiej;
2) procedury homeopatycznej opisanej w odpowiednich farmakopeach narodowych uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3. Leki recepturowe, leki apteczne i produkty homeopatyczne sporządzane w aptece są wykonywane w izbie recepturowej przez osoby uprawnione, z surowców farmaceutycznych o potwierdzonej jakości.
Tags: