Pacjent posiada receptę na mannitol 15% 250ml. Czy potrzebne jest jeszcze zapotrzebowanie?

Pacjent posiada receptę na mannitol 15% 250ml. Czy potrzebne jest jeszcze zapotrzebowanie? Na karcie leku widać zaznaczenie, że lek może być wydany na receptę. W jaki sposób sprawdzać na które płyny (np. 0,9% Nacl, glukoza itd.) jest potrzebne zapotrzebowanie?

Produkty lecznicze wydaje się zgodnie z ich kategorią dostępności. Mannitol 15% jest wydawany na receptę, stąd nie wymaga zapotrzebowania. Kategorię dostępności najprościej sprawdzić w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych (http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2016/39/akt.pdf lub http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) Zapotrzebowanie jest konieczne, kiedy lek ma kategorię dostępności Lz, czyli jest zastrzeżony do stosowania w lecznictwie zamkniętym.