Organizacja pracy personelu aptecznego [video]

Właściwa organizacja pracy personelu aptecznego może przynieść wymierne skutki w  budowaniu porządku organizacyjnego w aptece. Charakter pracy w aptece, jej złożoność oraz powtarzalność można w dużym uproszczeniu porównać do pracy zegara. Gdzie wiele czynności musi być wykonanych w określonym przedziale czasu aby praca szła sprawnie i była efektywna. W najnowszym odcinku z serii “Zarządzanie apteką w praktyce”, mgr farm. Mirella Kowalcze opowie o tym, jak prawidłowo powinna wyglądać organizacja personelu aptecznego. 

Zapraszamy także do oglądania poprzednich odcinków video z serii “Zarządzanie apteką w praktyce”, w tym w szczególności temu pt.Zespół apteczny- jak go zbudować efektywnie?

Organizacja pracy personelu aptecznego – jak ją wykonać prawidłowo?

W podziale obowiązków w aptece istnieje wiele różnych stanowisk, z których każde ma swoje specyficzne zadania. Oto przykładowy podział obowiązków w typowej aptece w zależności od pełnionej funkcji.

Magistrzy Farmacji

 • Weryfikacja recept i udzielanie porad pacjentom na temat stosowania leków.
 • Zarządzanie zamówieniami i dostawami leków.
 • Nadzór nad pracą techników farmaceutycznych.
 • Konsultacje farmaceutyczne.
 • Kontrola leków wstrzymanych, wycofanych, dopuszczonych decyzją GIF
 • Zwroty towarów do hurtowni farmaceutycznych
 • Kontrola stanu magazynowego psychotropów, leków odurzających  i substancji psychoaktywnych
 • Przygotowywanie leków recepturowych
 • Wykonywanie szczepień

Technicy Farmaceutyczni:

Przygotowywanie leków zamówionych  do wydania pacjentowi na podstawie recept

 • Obsługa pacjentów i udzielanie podstawowych porad na temat leków.
 • Utrzymywanie porządku w aptece i kontrola stanów magazynowych.
 • Pomoc farmaceutom przy różnych zadaniach.
 • Układanie leków w pomieszczeniach magazynowych zgodnie z rozmieszczeniem asortymentu w aptece
 • Przygotowywanie leków recepturowych
 • Przyjmowanie dostaw leków i kontrola stanów magazynowych.
 • Organizacja przestrzeni magazynowej i dbanie o porządek.

Wymienione obowiązki stanowią podstawową bazę, którą można wykorzystać podczas organizacji pracy w aptece. W zależności od charakterystyki placówki lista ta z pewnością ulegnie wydłużeniu, jest ona sprawą indywidualną każdej apteki.

Kierownicy aptek

Jeżeli chodzi o funkcję Kierownika apteki to jego obowiązki po części zostały określone w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty. Wskazuje się przede wszystkim na:

 • Wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę potrzeb albo zastrzeżeń w zakresie: asortymentu apteki, zakupu produktów leczniczych oraz tworzenia zapasów, przechowywania i wydawania tych produktów
 • Zapewnienie prawidłowego wykonywania procedur obowiązujących w  aptece.
 • Wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę odpowiedniej liczby fachowego personelu, w zależności od skali oraz zakresu działalności apteki
 • Opiniowanie pisemnych opisów stanowisk określających rolę i obowiązki personelu, a także zasady ich zastępowania,
 • Monitowanie realizacji i dokumentowania szkoleń personelu zatrudnionego w aptece
 • Weryfikowanie uprawnień dostawców, odbiorców, zleceniobiorców i zleceniodawców do wykonywanych czynności.
 • Weryfikowanie, czy nabywane produkty lecznicze pochodzą wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
 • Weryfikowanie, czy nabywane żywieniowego oraz wyroby medyczne, w stosunku do których wydano decyzje o objęciu środki spożywcze specjalnego przeznaczenia refundacją, pochodzą wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
 • Zapewnienie przeprowadzania kontroli wewnętrznych według ustalonego programu i zapewnienie wprowadzania odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych.
 • Dokumentowanie przekazywania zadań personelowi apteki.

 Dzięki jasno określonym zadaniom personelu fachowego i pomocniczego w aptece łatwiej jest nie tylko prowadzić kontrolę przypisanych obowiązków ale również egzekwować ich prawidłowe wykonywanie. dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest ich przydzielenie Personelowi podczas wspólnego zebrania tak aby każdy członek zespołu aptecznego wiedział za co dokładnie odpowiada w danej placówce. 

VIDEO jest dostępne pod LINKIEM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]