REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 19 lutego 2020

Opracowanie Seni: Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

REKLAMA

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – zmiany:

W roku 2019:  

… i w roku 2020:

 

 

 • Zlecenia wystawione oraz potwierdzone do 31 grudnia 2019 roku na dwustronicowym druku mogą być realizowane do końca roku 2020 (w miesiącu, na który zostały wystawione) – warunkiem jest ważna karta zaopatrzenia comiesięcznego (karta roczna wydana przez Narodowy Fundusz Zdrowia).
 • Począwszy od 1 kwietnia 2020 r. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne musi zostać wystawione w zgodzie z rozporządzeniem MZ z dnia 2 sierpnia 2019r.:
 • Zlecenie wystawia oraz realizuje się za pośrednictwem internetowej aplikacji eZWM (dostęp do aplikacji nadawany jest przez podwykonawcę)
 • Zmianie ulega wzór zlecenia na zaopatrzenie medyczne

Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie ulega system wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Do 30 marca 2020 roku potrwa natomiast okres przejściowy, w którym honorowana będzie realizacja zlecenia wystawionego po 1 stycznia 2020 roku “na starym druku”.

Aplikacja eZWM i nowe obowiązujące zasady wystawiania, potwierdzania i realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Chory ma prawo dostać zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne od osoby, która posiada uprawnienia do jego wystawienia. Dzieje się to za pośrednictwem aplikacji eZWM: osoba uprawniona zleca wyrób medyczny i jednocześnie weryfikuje uprawnienia pacjenta, dzięki którym może ten wyrób otrzymać. Zlecenie, które zostało wygenerowane w systemie eZWM, zostaje wydrukowane – osoba uprawniona do jego wystawienia pieczętuje je oraz się pod nim podpisuje. Każde zlecenie posiada unikalny numer identyfikacyjny oraz kod kreskowy. Drukowane są: I i II część zlecenia (3 strony).

Jeżeli osoba zlecająca nie ma dostępu do serwisów internetowych oraz systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, procesy weryfikacji wystawionego zlecenia oraz potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń odbywają się w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uprawnienia chorego potwierdza się na II części zlecenia.

Aby zrealizować zlecenie, chory udaje się ze zleceniem (części I oraz II) do apteki bądź sklepu medycznego, które posiadają umowę z NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W miejscu realizacji zlecenie ulega pobraniu w aplikacji eZWM. Gdy zlecenie zostanie pobrane, ma miejsce jego realizacja także w systemie eZWM – na tym etapie, apteka i sklep medyczny mają prawo, na podstawie przedstawionych przez chorego dokumentów, zmienić uprawnienia chorego do realizacji tego zamówienia, a także zmienić limit finansowania.

Zrealizowane zlecenie drukuje się w miejscu realizacji – osoba realizująca zlecenie oraz chory składają pod zrealizowanym zleceniem swoje podpisy.

Drukuje się III oraz IV część zlecenia.

Chory zostawia w miejscu realizacji zlecenia wszystkie części tego zlecenia. Apteka, by rozliczyć zlecenia, wysyła do świadczeniodawcy wszystkie części zlecenia (I, II, III i IV).

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – okres przejściowy

1) Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy, które do 31.12.2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

a) wystawione

b) wystawione oraz potwierdzone, 

są odpowiednio potwierdzane i realizowane/realizowane na podstawie dotychczas obowiązujących zasadach – nie dłużej jednak niż do 31.12.2020 r.

– Zlecenia jednorazowe (takie jak np. na aparat słuchowy, wózek inwalidzki) muszą zostać potwierdzone. W takiej sytuacji pacjent zwraca się do OW NFZ w celu potwierdzenia (analogicznie jak dzieje się to obecnie).

– Zlecenia cykliczne (na te wyroby medyczne, które przysługują co miesiąc, jak np. pieluchomajtki) wystawiane w ramach ważnej karty, nie wymagają potwierdzenia w OW NFZ. Posiadając takie zlecenie, pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy, który realizuje zlecenie.

– Zlecenie cykliczne wystawione do 31.12. 2019 po raz pierwszy musi zostać potwierdzone w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Chory otrzymuje w ramach tego potwierdzenia kartę ważną maksymalnie do końca 2020 roku. Każde następne zlecenie w ramach karty nie musi być potwierdzane w OW NFZ. Po wystawieniu, chory zwraca się bezpośrednio do świadczeniodawcy, który realizuje zlecenie na wyroby medyczne;

– Zlecenie wystawione do 31.12.2019 na starym wzorze jest odpowiednio potwierdzane oraz realizowane/realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach – nie dłużej jednak niż do 31.12.2020 r.

2) Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wystawione po 1.01.2020 r.

a) na nowym wzorze zlecenia, zgodnym z rozporządzeniem MZ z 2.08.2019 r. dotyczącym zlecenia na zaopatrzenie medyczne, a także zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555):

– zlecenie jednorazowe lub cykliczne wystawione oraz potwierdzone w eZWM realizowane jest u wybranego przez chorego świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ);

– zlecenie jednorazowe lub cykliczne wystawione oraz niepotwierdzone w eZWM wymaga wizyty w oddziale NFZ w celu potwierdzenia. Potwierdzone zlecenie ulega realizacji u wybranego przez chorego świadczeniodawcy.

b) na starym wzorze zlecenia, zgodnym z rozporządzeniem MZ z 6.12.2013 dotyczącym wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz 1678):

-zlecenie jednorazowe potwierdza się w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie zlecenie ulega rejestracji w eZWM. Do zlecenia dołącza się cz. II zlecenia (zgodnie z obowiązującym nowym wzorem), a także nadaje mu się numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się za pośrednictwem eZWM;

-zlecenie cykliczne wystawione w ramach karty realizuje się u wybranego przez chorego świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ);

-zlecenie cykliczne wystawione bez karty musi być potwierdzone w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie zlecenie ulega rejestracji w eZWM. Do zlecenia dołącza się cz. II zlecenia (zgodnie z obowiązującym nowym wzorem), a także nadaje mu się numer zlecenia. Realizacja zlecenia ma miejsce w eZWM;

-zlecenie wystawione do 31.12.2019 r. na starym wzorze jest odpowiednio potwierdzane oraz realizowane/realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach – nie dłużej jednak niż do 31.12.2010 r.

O sposobie wystawiania oraz realizacji zleceń po 1.01.2010 r. decyduje pacjent. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11.12.2019 r., Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1.01.2020 r. zarówno na starych, jak i nowych wzorach.

Opisane powyżej zasady obowiązują do końca marca 2020 roku. Począwszy od 1.04.2010, wystawianie, realizacja oraz rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń – w zgodzie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2.08.2019 r.

– Zlecenie wystawione oraz poprawnie zweryfikowane w eZWM przez osobę uprawnioną do jego wystawienia, może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy występujących kolejno po sobie.

– W pozostałych przypadkach, osoba, która wystawia zlecenie, może je wystawić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

– Zlecenie wystawione na okres dłuższy niż 1 miesiąc, może być realizowane przez chorego w odstępach nie krótszych niż miesiąc: w tym samym miejscu realizacji, a także w ramach tej samej umowy świadczeniodawcy.

– Zlecenie można jednorazowo zrealizować na okres nie dłuższy od 6 kolejnych miesięcy.

Refundacja – podstawowe zasady

Limit finansowy:

 • 77 zł (100% refundacji do limitu) miesięcznie P.100
 • 90 zł (70% refundacji do limitu) miesięcznie P.101
 • 90 zł (100% refundacji do limitu) miesięcznie P.101 (uwaga-uprawnienia dodatkowe)

Limit ilościowy:

 • 90 sztuk na miesiąc
 • Uprawnienia 47DN/47ZN/47 ZND o wysokości limitu decyduje osoba, która wystawia zlecenie.

Pacjent ma zawsze prawo, by zrealizować zlecenie na mniejszą ilość środka pomocniczego niż ta, która została wskazana na zleceniu. Chory ma możliwość zrealizowania zlecenia na różne środki pomocnicze (można mieszać, np. pieluchomajtki plus podkłady, różne chłonności i rozmiary itd.)

Nadawanie uprawnień użytkownikom portalu eZWM

– użytkownicy PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY, województwa: dolnośląskie lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Po tym, jak zalogujemy się na Portalu Świadczeniodawcy, w oknie ADMINISTRACJA I OPCJE wybieramy pole ADMINISTRACJA PRAWAMI DOSTĘPU. Następny krok to przejście do opcji DODAWANIE UŻYTKOWNIKA – tutaj konieczne jest uzupełnienie wymaganych danych, nadanie hasła dostępowego, oznaczenie odpowiedniego uprawnienia, wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu, a także zatwierdzenie wprowadzonych danych poprzez kliknięcie opcji DODAJ.

Użytkownik, który ma zostać Administratorem systemu, powinien mieć oznaczone uprawnienie ADMINISTRATOR. Pozostali pracownicy, którzy są uprawnieni jedynie do korzystania z systemu eZWM, nie powinni mieć zaznaczonej wyżej wymienionej opcji.

Następnie, przechodzimy do pola LISTA UŻYTKOWNIKÓW, znajdujemy utworzone konto i klikamy na jego IDENTYFIKATOR. Na liście Edycja uprawnień użytkownika dla systemów: DiLO, KOLCE, Zarządzanie modułem PKUŚ, e-potwierdzeń, rejestrami Instytutu Kardiologii odnajdujemy UPRAWNIENIE DOSTĘPOWE DO SYSTEMU eZWM, które zaznaczamy, i zapisujemy uprawnienia użytkownika.

– użytkownicy SZOI, województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Po tym, jak zalogujemy się na SZOI, wybieramy zakładkę ADMINISTRATOR i przechodzimy następnie do opcji OPERATOR – tu wybieramy DODAWANIE OPERATORA. Uzupełniamy wymagane dane oraz klikamy ZATWIERDŹ.

W oknie OPERATOR wyświetlą się wtedy konta założonych operatorów – uprawnienia należy nadać, poprzez kliknięcie w UPRAWNIENIA i wybranie REALIZACJA ZAOPATRZENIA.

NA SZOI w zakładce ADMINISTRATOR należy wybrać ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI CENTRALNYMI ZZ oraz kliknąć DODAWANIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRATORA. Z listy rozwijanej OPERATOR WŁASNY wybieramy założonego przez nas użytkownika i ZATWIERDZAMY.

AM/Seni

 

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected]

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz