Ograniczony termin ważności certyfikatów do PLMVS

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków przypomina, że certyfikaty do PLMVS mają ograniczony termin ważności.

Certyfikaty dostępowe do systemu PLMVS umożliwiają weryfikacje serializowanych produktów leczniczych. (fot. Shutterstock).Certyfikaty dostępowe do systemu PLMVS umożliwiają weryfikacje serializowanych produktów leczniczych.

KOWAL przypomina aptekom o terminach

Certyfikaty dostępowe do systemu PLMVS umożliwiają weryfikacje serializowanych produktów leczniczych. Na stronie Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków pojawił się komunikat przypominający, że są one ważne przez dwa lata od momentu ich wygenerowania. Na dwa miesiące przed ich wygaśnięciem, system automatycznie utworzy nowy certyfikat. Następnie prześle dane niezbędne do jego pobrania e–mailem na adres mailowy danej placówki wskazany w Rejestrach Medycznych.

Dotychczasowy LOGIN i Hasło do konta PLMVS NIE ulegają zmianie.

Czytaj także: Lista refundacyjna wrzesień 2022 – najważniejsze zmiany 

KOWAL prosi jednocześnie o upewnienie się że certyfikat zostanie pobrany i zaimportowany przynajmniej na jednym komputerze w danej placówce. Dodaje, że umożliwi to korzystanie z Graficznego Interfejsu Użytkownika i znacznie ułatwi reset hasła, gdyby okazał się on konieczny.

Po pobraniu nowego certyfikatu należy wprowadzić go do posiadanego oprogramowania, zgodnie z wytycznymi jego producenta.

Czytaj także: Ciągły brak leku Structum w aptekach 

Źródło: PM/KOWAL