Odpowiedź MZ na interpelację w sprawie problemów z dostępnością leków

Pojawiła się odpowiedź MZ na interpelację w sprawie problemów z dostępnością leków.

W resorcie trwają prace nad wdrożeniem do aplikacji gabinet.gov.pl wglądu do informacji o dostępności produktów leczniczych przez osoby uprawnione do wystawiania recept.

Wstrzymanie dostaw produktów leczniczych

Zgodnie z art. 36g ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z póź. zm.) wymienione poniżej podmioty odpowiedzialne poinformowały Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o czasowym wstrzymaniu dostaw produktów leczniczych – informuje MZ. W odpowiedzi zostały wymienione następujące podmioty:

– Novartis Poland Sp. z o.o.: Nevanac 1mg/ml i 3 mg/ml;

– Pierre Fabre Medicament Poland Sp. z o.o.: Osteogenon, Structum;

– Gedeon Richter Polska Sp. z .o.o.: Ulgastran;

– Pfizer Polska Sp. z o.o.: Unasyn;

– Actavis Group PTC ehf.: Zolmiles 2,5 mg i 5 mg,

co niewątpliwie może mieć wpływ na utrudnienia w dostępności. Wiceminister podkreślił że jest to decyzja podmiotu odpowiedzialnego, niezależna od Ministra Zdrowia.

Czytaj także: Projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne oddany do konsultacji publicznych 

Produkty dostępne na podstawie danych z ZSMOPL

Wiceminister w odpowiedzi przekazał, że w  oparciu o dane zaraportowane w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi stwierdzić należy, że na rynku polskim dostępne są, w różnej ilości, w zależności od apteki i hurtowni, następujące produkty lecznicze:

 • Amoksiklav, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (400 mg + 57 mg)/5 ml;
 • Amoksiklav, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 500 mg + 100 mg oraz 1000 mg + 200 mg;
 • Amoksiklav, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 500 mg + 125 mg oraz 875 mg + 125 mg;
 • Amoksiklav ES, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (600 mg + 42,9 mg)/5 ml;
 • Amoksiklav Quicktab, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki do
  sporządzania zawiesiny doustnej / tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500 mg + 125 mg, 875 mg + 125 mg;
 • Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas, Amoxicillinum trihydricum + Kalii
  clavulonas, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg;
 • Amylan, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg;
 • Auglavin PPH, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (400 mg + 57 mg)/5 ml;
 • Auglavin PPH, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 500 mg + 125 mg oraz 875 mg + 125 mg;
 • Auglavin PPH, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 875 mg + 125 mg;
 • Auglavin PPH Extra, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (600 mg + 42,9 mg)/5 ml;
 • Augmentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 250 mg + 125 mg, 500 mg + 125 mg i 875 mg + 125 mg;
 •  Augmentin ES, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (600 mg + 42,9 mg)/5 ml;
 • Co-amoxiclav Bluefish, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg;
 • Hiconcil combi, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (400 mg + 57 mg)/5 ml;
 • Hiconcil combi, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 500 mg + 125 mg oraz 875 mg + 125 mg;
 • Penlac, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg;
 • Ramoclav, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg;
 • Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 500 mg + 125 mg oraz 875 mg + 125 mg;
 • Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 500 mg + 100 mg, 1000 mg + 200 mg oraz 2000 mg + 200 mg;
 • Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (400 mg + 57 mg)/5 ml;
 • Duac, Clindamycinum + Benzoylis peroxidum, żel, (10 mg + 50 mg)/g, opakowanie 15 g i 30 g;
 • Osteogenon, Preparat złożony, Tabletki powlekane, 40 tabl.;
 • Ozempic, Semaglutidum, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 0,25 mg, 0,5 mg i 1 mg;
 • Structum, Chondroitini natrii sulfas, Kapsułki, 500 mg, 60 kaps.;
 • Zolmiles, Zolmitriptanum, Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg, 5 mg.

Wyjaśnić należy, że Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi to system teleinformatyczny, który gromadzi dane o stanach magazynowych na podstawie codziennych raportów składanych przez podmioty odpowiedzialne, hurtownie farmaceutyczne i apteki. Tym samym, jest to narzędzie umożliwiające monitorowanie dostępności produktów leczniczych w Polsce na każdym poziomie ich dystrybucji – przekazano w odpowiedzi na interpelację.

Czytaj także: Sprzeciw NRA wobec obowiązku wnoszenia opłat rocznych

Dane z systemu P1

Minister Zdrowia dysponuje danymi pochodzącymi z systemu P1 o realizacji recept, na podstawie których można przeanalizować jak wygląda poziom realizacji recept danych leków, a nawet jakie leki są wydawane jako odpowiedniki w aptece albo jakie inne leki są przepisywane w zamian przez lekarza. I tak dla przykładu realizacja recept wśród amoksycylin i amoksycylin z kwasem klawulonowym sięga 90% co jednoznacznie świadczy o tym, że w znaczącej większości pacjenci nie mają problemu z dostępnością leków z tą substancją czynną – informuje wiceminister.

Zgody a czasowe dopuszczenie do obrotu leku Ozempic w obcojęzycznych opakowaniach

Dodatkowo wiceminister podkreślił, że zdarzają się jednak sytuacje, które są analogiczne jak w każdym innym kraju Europy, gdzie poziom realizacji recept na niektóre leki sięga 50%. Tak jest np. w przypadku leku Ozempic. Poinformował, że świadczy to o niedostatecznej podaży tego leku w stosunku do popytu. Wiceminister wskazał, że sam producent tego leku oświadczył, iż nie ma możliwości zwiększenia mocy produkcyjnych i dostarczania większej ilości leku na rynek pomimo, że dostarczył na rynek polski 8 razy więcej opakowań leku niż szacowano początkowo.

Niemniej, dostrzegając sytuację rynkową, Minister Zdrowia korzysta z uprawnienia określonego w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne i wydaje zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu leku Ozempic w obcojęzycznych opakowaniach – poinformowano w odpowiedzi.

Czytaj także: Nowa lista refundacyjna – listopad 2022 

Trwają prace nad wdrożeniem nowych zmian

Wiceminister w odpowiedzi poinformował, że w resorcie trwają prace nad wdrożeniem do aplikacji gabinet.gov.pl wglądu do informacji o dostępności produktów leczniczych przez osoby uprawnione do wystawiania recept.

Trwają także prace analityczne nad funkcjonalnością informującą personel medyczny, wystawiający recepty, a także personel realizujący recepty oraz pacjentów, o dostępności, możliwych brakach leków oraz odpowiednikach danych leków, w celu ograniczenia liczby niezrealizowanych recept poprzez informowanie pacjenta o możliwości realizacji recepty w danej aptece na terenie gminy oraz informowanie farmaceuty o dostępnych odpowiednikach – poinformował na koniec wiceminister Maciej Miłkowski.

Czytaj także: Interpelacja w sprawie braku dostępności leku Sabril – odpowiedź MZ

Źródło: PM/ GOV