Odpowiedź Łódzkiego Oddziału Wojewózkiego NFZ w spawie różnych kolorów i charakterów pisma na recepcie

W odpowiedzi na wątpliwości aptek w sprawie postępowania z receptami, na których dane zostały naniesione różnym kolorem lub charakterem pisma Łódzki OW NFZ informuje, że z uwagi na możliwość naniesienia danych bez wiedzy lekarza, takie recepty powinny być w aptekach kwestionowane lub osoba wystawiająca receptę powinna dokonać autoryzacji wszelkich zmian. Jednocześnie recepty, na których jeden charakter pisma dotyczy danych pacjenta, a drugi leków, można uznać za prawidłowe.
Pełna treść pisma znajduje się w załączeniu.