Odpłatność 100% i uprawnienia dodatkowe – jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odpowiedział na pismo, które dotyczyło stanowiska Departamentu wobec sposobu realizacji recept refundowanych dla osób z dodatkowymi uprawnieniami, w tym “ZK”, “IW“, “AZ” i “PO”.(fot. Shutterstock).

Ministerstwo Zdrowia przygotowało pismo, które stanowi odpowiedź dla Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie odpłatności i uprawnień dodatkowych.

Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odpowiedział na pismo, które dotyczyło stanowiska Departamentu wobec sposobu realizacji recept refundowanych dla osób z dodatkowymi uprawnieniami, w tym „ZK”, „IW ,„AZ” i „PO”.

W zgodzie z treścią art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, zwaną dalej ustawą o refundacji, wyodrębnia się jedynie 4 poziomy odpłatności dla leku refundowanego:

-ryczałtowy

REKLAMA

-bezpłatny

-30%

-50%

do wysokości limitu finansowania oraz za dopłatą w wysokości różnicy między ceną detaliczną a wysokością limitu finansowania.

Mając na względzie powyższe, trzeba podkreślić, że oznaczenie „100%” bądź „X” nie wskazuje na poziom odpłatności, a na brak uprawnień do refundacji danego leku, w wymienionym w obwieszczeniu zakresie wskazań zarejestrowanych lub pozarejestracyjnych. Biorąc powyższe pod uwagę, trzeba odnotować, że pismo z 29 kwietnia 2020 roku, stanowi jedynie bardziej wyczerpujące stanowisko Departamentu, wydane m.in. także ze względu na rozbieżności interpretacyjne, które pojawiły się po jego opublikowaniu przez adresata pisma. Podsumowując – należy wskazać, że umieszczenie przez osobę, która wystawia receptę,  dla osoby z uprawnieniami dodatkowymi „ZK”, przy ordynowanym leku, środku spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobie medycznym, symbolu „100%” lub „X” oznacza, że wskazany produkt jest:

– stosowany u pacjenta poza wskazaniami wymienionymi w aktualnie obowiązującym wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

-nieujęty w przedmiotowym wykazie (nie jest refundowany),

-stosowany u osoby, która nie posiada uprawnień do otrzymania leku refundowanego.

Trzeba tu zaznaczyć, że pracownik apteki nie posiada możliwości zweryfikowania poprawności wskazań, w jakich lekarz ordynuje leki, wyroby medyczne, środki spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego ze względu na fakt braku dostępu do historii choroby pacjenta, a także na fakt, że to lekarz/lekarz dentysta zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jest uprawniony do rozpoznawania chorób oraz ich leczenia.

A więc, w zgodzie z treścią  treścią § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r., a także w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept, trzeba zaznaczyć, że realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych (niezależnie od tego, czy chodzi o receptę papierową czy elektroniczną), wpisano je w sposób nieczytelny, błędny albo niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

– w przypadku kodu uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta określonego w lp. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia (symbol „S”) – osoba wydająca określa go na podstawie dokumentów, o których mowa w § 14, przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Powyższe dotyczy zakresu modyfikacji wskazanego w przepisie, tj. braku kodu uprawnień dodatkowych, nieczytelnym bądź błędnym wpisaniu takiego kodu. Nie stosuje się jednakże do czynności, które pozostają jedynie w kompetencji osoby, która wystawia receptę, w tym określenia wskazań, w jakich stosowany jest lek, poprzez określenie ustawowego poziomu odpłatności albo zastosowania leku poza wskazaniami objętymi finansowaniem ze środków publicznych. Tylko w przypadku niewskazania poziomu odpłatności dla leku przez osobę, która wystawia recepta, osoba ją realizująca, ma prawo dokonać wyboru poziomu odpłatności zgodnie z zasadami, które opisano w rozporządzeniu w sprawie recept, tj.:

a) w przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia ,,X” albo,,100%” – osoba wydająca wydaje ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnegoprzeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością określoną w wykazie,

b) w przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w więcej niż jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia ,,X” albo,,100%” – osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za najwyższą odpłatnością dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego określoną w wykazie,

c) w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnienia dodatkowego, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia; w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta określonego w lp. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia (symbol „S”), osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta.

Jednakże trzeba zauważyć, że uprawnienie dodatkowe, co wskazuje już sama nazwa, jest jedynie dodatkową zniżką do  uprawnienia podstawowego do refundacji leków. A więc, jeśli nie jest spełnione uprawnienie podstawowe do zniżki, to nie może być tym bardziej spełnione uprawnienie dodatkowe.

W nawiązaniu do kwestii interpretacji analogicznego zapisu dla uprawnień dodatkowych „IW”, „AZ” lub „PO”, Departament informuje:

W zgodzie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie uprawnień Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu („ZK”), a także w zgodzie z art. 7a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest w zakresie uprawnień dodatkowych pracowników zatrudnionych w zakładach produkujących azbest i stosujących azbest w produkcji w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą („AZ”), ww. grupom przysługuje bezpłatne zaopatrzenia w leki stosowane w związku z:

  1. oddawaniem krwi bądź w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów;

lub

  1. chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

– na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną.

Lista przedmiotowych leków znajduje się w ustanowionych przez Ministra Zdrowia wykazach. Wydawanie tych leków bezpłatnie występuje niezależnie od przypisanego lekowi poziomu odpłatności, a także, niezależnie od jego obecności w aktualnym  wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, tj.  warunkiem wydania leków z przedmiotowych wykazów ze zniżką jest posiadanie stosownych uprawnień.

W zgodzie z art. 44 ustawy o świadczeniach („PO”), a także art. 45 („IW”), osobom tam wymienionym, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o refundacji, a w przypadku osób wymienionych w art. 44 także w zakresie leków recepturowych (w tym również z czasowymi ograniczeniami).

Odnosząc się do dwóch wskazanych wyżej grup w sposób analogiczny, jak w części dotyczącej wykazu dostępności do leków z wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – nie będzie możliwe wydanie leku z odpłatnością wynikającą z uprawnień, w przypadku, gdy lekarz zaznaczy przy leku adnotację „X” albo 100%, wskazując w ten sposób brak podstawowego uprawnienia do uzyskania leku refundowanego w jakimkolwiek zakresie.

Całe pismo znajduje się tu: dodatkowe uprawnienia

AM/MZ

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo