Odblokowanie okresu refundacyjnego komunikat NFZ (SZOI)

Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na portalu SZOI komunikat dotyczący zmiany trybu, w jakim ma być otwierany okres refundacyjny.

Odblokowanie zamkniętego okresu refundacyjnego jest możliwe wyłącznie po złożeniu wniosku do NFZ i jego akceptacji przez dyrektora oddziału.Z wnioskiem o otwarcie okresu refundacyjnego w zamkniętym roku można wystąpić najpóźniej do 15 marca roku kolejnego.

Pod koniec maja 2022 r. na portalu SZOI NFZ ukazał się komunikat mówiący, że zaszła zmiana w formularzu, który umożliwia wystąpienie z wnioskiem o odblokowanie zamkniętego okresu  refundacyjnego.

Jak było do tej pory?

Mniej więcej dwa lata temu NFZ uruchomił możliwość składania wniosków o otwarcie okresu w wersji elektronicznej. Wcześniej, tj. od 2012 r. należało wypełnić wniosek na papierze (lub w pliku .doc), a następnie wysłać do właściwego Oddziału Funduszu. Po podjęciu decyzji przez dyrektora oddziału apteka otrzymywała telefon, że wniosek został zaakceptowany, a okres otwarty jest do konkretnej daty. Tym samym apteka mogła przekazać korektę do zamkniętego okresu. Standardowo potem należało rozliczyć okres refundacyjny analogicznie jak każdą refundację. Etapy wyglądały tak: żądanie rozliczenia, akceptacja wniosku, wydruk i przekazanie do NFZ podpisanego zestawienia.

W tym miejscu należy przypomnieć, że wniosek o otwarcie okresu można składać do 3 miesięcy od zamknięcia danego okresu. Jeżeli chodzi o wniosek z poprzedniego roku kalendarzowego, taka możliwość jest tylko do 15 marca roku następnego. Te terminy nie obowiązują, jeżeli to NFZ nakazuje skorygować.

Jak złożyć elektroniczny wniosek na SZOI?

W pierwszej kolejności trzeba wybrać w menu Sprawozdawczość odnośnik „Wnioski o otwarcie okresu”.

Następnie „Dodawanie wniosku”. W kolejnym etapie należy wybrać aptekę (numer umowy) oraz okres refundacyjny. W tym momencie należy podać numer recepty. Może być to pełny numer lub tzw. krótki (id realizacji z zestawienia refundacyjnego).

 

 

Bardzo ważne jest ponadto podanie celu korekty (poprawa, żądanie usunięcia lub dodania) i danych, które mają zostać zmienione.

Po zapisaniu wniosek należy przekazać, żeby mógł być rozpatrzony.

Oczywiście należy oczekiwać na powiadomienie o odblokowaniu.

Co się zmieni?

Aktualnie NFZ odblokowuje wskazany okres refundacyjny. Ta sytuacja ma się zmienić, ponieważ odblokowywane będą konkretne recepty. W tym celu podczas składania wniosku konieczne będzie wybranie „wniosku z listą recept”.

Dla e-recepty niezbędne będzie skopiowanie danych Root oraz Extension zaznaczonych poniżej.

Z czasem wdrożona zostanie także możliwość importu listy w pliku .csv.

Treść komunikatu znajduje się pod tym adresem: Komunikat_dotyczacy_odblokowania_okresu

Czytaj także: Zamienne stosowanie leków biopodobnych – decyzja EMA 

Źródło: NFZ/SZOI