Od niedawna spotykam sie z receptami 100% wystawionymi przez lekarzy dla siebie lub dla kogos z rodziny ale bez jakiejkokwiek pieczatki naglowkowej. Czy taka recepta z pustym polem swiadczeniodawca jest poprawna?

Recepta jest poprawna, ponieważ zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, dane na recepcie na leki niepolegające refundacji (np. wypisane na 100%) osoba wystawiająca może ograniczyć do:
- danych pacjenta (imienia i nazwiska, adresu i wieku),
- daty wystawienia recepty (i daty realizacji "od dnia " jeżeli dotyczy),
- danych dotyczących przepisanego leku (nazwy, dawki, postaci, sposobu dawkowania oraz ilości),
- swojego imienia i nazwiska,
- numeru PWZ,
- własnoręcznego podpisu.