Ochrona farmaceuty i technika farmaceutycznego w aptece

Od 12 lipca 2022 r. farmaceuta i technik farmaceutyczny zyskują dodatkową ochronę podczas wykonywania swoich obowiązków w aptece ogólnodostępnej i punkcie aptecznym.

Ochrona przewidziana dla funkcjonariusza publicznego obejmuje od 12 lipca 2022 r. również farmaceutę oraz technika farmaceutycznego.Z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.

27 czerwca br. w Dzienniku Ustaw ukazała się ustawa z dnia 12 maja o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty. Wprowadzono w niej dla farmaceuty i technika farmaceutycznego ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie Kodeks karny.

Z technikiem farmaceutycznym wiąże się dodanie do ustawy prawo farmaceutyczne art. 91a następującej treści:

Technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 91, lub innych czynności związanych z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

W przypadku farmaceuty do ustawy o zawodzie farmaceuty dodano art. 35a. Mówi on, że farmaceuta podczas i w związku z wykonywaniem określonych czynności w aptece ogólnodostępnej i punkcie aptecznym korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Czynności wymienione w ustawie to:

  • sprawowanie opieki farmaceutycznej (konsultacja farmaceutyczna, przegląd lekowy, opracowanie IPOF, wykonywanie badań diagnostycznych, wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego),
  • wykonywanie usług farmaceutycznych polegających na:
    • wydawanie leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
    • przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego,
    • udzielanie porady farmaceutycznej,
    • pomiar ciśnienia krwi.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2022 r. Z treścią ustawy można zapoznać się pod tym adresem: D2022000134401

Czytaj także: Zamienne stosowanie leków biopodobnych – decyzja EMA