Obowiązkowy formularz elektroniczny już dostępny na stronie GUS

Na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego jest dostępny formularz elektroniczny ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego. Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 grudnia 2022 r.

Termin przekazania sprawozdania upływa w dniu 31 stycznia 2023 r.Termin przekazania sprawozdania upływa w dniu 31 stycznia 2023 r.

Gdzie i do kiedy trzeba wypełnić formularz?

Sprawozdanie można wypełnić na Portalu Sprawozdawczym GUS po zalogowaniu się na stronie internetowej https://raport.stat.gov.pl. 

Termin przekazania sprawozdania upływa w dniu 31 stycznia 2023 r.

Celem badania jest zebranie danych o aptekach i punktach aptecznych, w tym informacji dotyczących rodzaju placówki, sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez Internet, dyżurów nocnych, przystosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o osobach pracujących, w tym farmaceutach i technikach farmaceutycznych.

Czytaj także: Negatywna odpowiedź MZ na petycję odnoszącej się do nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne

Lista osób kontaktowych

W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego sporządzenia sprawozdania
ZD-5 prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Krakowie. Lista osób do kontaktów dostępna jest na stronie internetowej:

http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_krakow_ZD-5.pdf?v=030119

Dodatkowe wyjaśnienia

Do informacji na temat obowiązkowego formularza zostały dołączone dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne dotyczące sprawozdawania pracujących według głównego miejsca pracy, które pomogą wypełnić formularz:

  • Przy podawaniu liczby pracujących według głównego miejsca pracy należy przyjąć zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby zatrudnione w dwóch lub więcej aptekach powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. W przypadku wątpliwości pracą główną powinna być ta praca, która zwykle zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace w dwóch lub więcej aptekach zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód.
  • Liczba pracujących ogółem w aptece, punkcie aptecznym obejmuje również właścicieli i współwłaścicieli aptek (punktów aptecznych), jeżeli pracują w danej placówce. W przypadku, gdy właściciel posiada kilka aptek (punktów aptecznych), powinien być uwzględniony w jednej placówce.
  • Do pracujących w głównym miejscu pracy zalicza się wszystkich pracujących, dla których jest to główne miejsce, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenia) i wymiar czasu pracy.
  • Do pracujących zaliczane są osoby na urlopach macierzyńskich (tacierzyńskich), natomiast osoby przebywające na urlopach wychowawczych są zaliczane tylko w przypadku, gdy nieobecność w pracy trwa krócej niż 3 miesiące lub osoby te są pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymują co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.

Czytaj także: Spotkanie GIF w sprawie listy leków o utrudnionej dostępności

Źródło: NIA