Numery recept papierowych na psychotropy – informacja z NFZ

Na portalu świadczeniodawcy SZOI Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący realizacji recept w postaci papierowej na leki psychotropowe.

Numery recept papierowych osoba uprawnione może uzyskać z WIF lub NFZ. Nie ma podstaw do odmowy realizacji recept z numeracją 02 i cyfrą 08.Od 1 lipca 2021 r. wszyskie papierowe recepty na leki psychotropowe muszą posiadać unikalny numer.

NFZ informuje w nim, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie recept”, od dnia 1 lipca 2021 r. recepta w postaci papierowej, wystawiona na produkt leczniczy posiadający kategorię dostępności „Rp” zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii”, jest opatrzona unikalnym numerem identyfikującym receptę.

Zakresy liczb stanowiące unikalne numery identyfikujące recepty w postaci papierowej przydziela dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek świadczeniodawcy albo osoby uprawnionej (art. 2 ust. 14 ustawy o refundacji). Lekarz po pobraniu unikalnych numerów identyfikujących recepty z oddziału wojewódzkiego NFZ może wystawić zarówno recepty na leki refundowane, jak również na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rp” pełnopłatne, zwierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Unikalne numery pobiera się albo z WIF, albo z NFZ

Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej przekazywane są również przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu na podstawie umowy, o której mowa w § 4 ust. 11 rozporządzenia w sprawie recept. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie recept, od dnia 1 lipca 2021 r. wszystkie recepty w postaci papierowej wystawiane na leki niepodlegające refundacji o kategorii dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, przez lekarzy którzy nie pobierają zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty z oddziałów wojewódzkich NFZ, muszą posiadać unikalny numer identyfikujący receptę zaczynający się od cyfry 07 i zawierać cyfrę 7 na 21 pozycji.

Istnieją zatem dwie możliwości otrzymania w omawianym przypadku zakresów liczb stanowiących unikalne numery identyfikujące recepty wystawianych w postaci papierowej przez lekarza – albo od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego dla miejsca zamieszkania lekarza (dwie pierwsze cyfry 07, cyfra 7 na miejscu 21), albo od właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ (dwie pierwsze cyfry 02, cyfra 8 na miejscu 21).

Pragnę podkreślić, że osoba uprawniona pobierająca zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty z właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego NFZ nie ma obowiązku pobierania zakresów liczb od właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w celu wystawienia recepty w postaci papierowej na produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rp” niepodlegający refundacji, zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nie ma podstaw do odmowy recept wystawionych ze standardową numeracją

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że recepty w postaci papierowej z numerem nadanym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie recept, czyli zaczynające się od 02 i posiadające cyfrę 8 na miejscu 21, wystawione na leki niepodlegające refundacji o kategorii dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, są wystawione prawidłowo i nie ma podstaw do odmowy ich realizacji.

 

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2020 r. poz. 2424)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)
3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, z późn. zm.), zwana „ustawą o refundacji”
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. z 2021 r. poz. 1114)

Źródło: SZOI/NFZ

Pozostało 76% tekstu
Zainteresował Cię ten artykuł? Zostaw swój adres e-mail, a następnie potwierdź go klikając w link wysłany na Twoją skrzynkę.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]