Nowy pilotaż w aptekach. Chodzi o wydawanie tabletki dzień „po”

Nowy pilotaż w aptekach. Chodzi o wydawanie tabletki dzień "po" (fot. shutterstock.com)

Do konsultacji publicznych został oddany projekt rozporządzenia ws. progrmu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. W aptekach, które zgłoszą się do programu, farmaceuci będą mogli przeprowadzać konsultacje z pacjentkami. Ich efektem będzie wystawienie recepty farmaceutycznej na tabletkę dzień „po”. Apteka za taką usługę otrzyma z NFZ wynagrodzenie w wysokości 50 zł. 

Program Pilotażowy poprawiający dostępność do antykoncepcji awaryjnej

Nowy program pilotazowy w dużej mierze oparty jest o założenia Programu Pilotażowego Przeglądów Lekowych, jaki zakończył się w polskich aptekach w 2023 roku. Nowy pilotaż to kolejny krok w kierunku poszerzenia kompetencji zawodowych farmaceutów. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez resort zdrowia, nowy program pilotażowy ma celu zwiększenie dostępności do antykoncepcji awaryjnej wśród kobiet. Pilotaż ma także zapewnić opiekę farmaceuty w aptece nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. 

Na czym ma polegać pilotaż?

W ramach pilotażu farmaceuta przeprowadzi z pacjentką wywiad. Jego celem jest ustalenie przyczyny konieczności wydania antykoncepcji awaryjnej. Farmaceuta będzie musiał także przperowadzić wywiad pozwalający na omówienie zasad wykonywania oraz interpretacji wyników testów ciążowych. Jeśli famraceuta stwierdzi, że zasadne jest użycie antykoncepcji awaryjnej, będzie mógł wystawić na nią receptę farmaceutyczną. 

Z programu pilotażowego będą mogły skorzystać pacjentki, które ukończyły 15. rok życia. Z usług farmaceuty nie będą mogły korzystać jednak częściej niż raz na 30 dni. 

Które apteki będą mogły wziąć udział w pilotażu?

Do programu pilotażowego będą mogły dołączyć praktycznie wszystkie apteki, które wykażą taką chęć i podpiszą stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wsród ograniczeń, które mogą wyeliminować aptekę z udziału w programie pilotażowym wymienia się toczące się postępowanie o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki. Również w programie udziału nie będą mogły wziąć placówki, w których nie ma możliwości wygospodarowania odpowiedniego miejsca, które zapewnia intymnośc i dyskrecję. Rozporządzenie przewiduje, że takim miejscem może być pokój opieki farmaceutycznej, pomieszczenie administracyjne lub specjalnie wydzielone na ekspedycji apteki miejsce. 

Kto będzie uprawniony do przeprowadzenia usługi w ramach pilotażu?

Do przeprowadzenia usługi farmacuetycznej w ramach programu pilotażowego uprawnieni są farmaceuci, którzy posiadają minimalnie 1 rok doświadczenia w pracy zawodowej. Takiego uprawnienia nie będą posiadać technicy farmaceutyczni. Również jedynym miejscem świadczenia tej usługi w ramach programu pilotażowego będzie apteka ogólnodostępna. Nie przewiduje się, by można było tę usługę wykonywać w punktach aptecznych. 

Raportowanie i rozliczanie z NFZ

Farmaceuta świadczący usługę w ramach pilotażu będzie zobowiązany do dokumentowania wszystkich wykonywanych w jego ramach czynności. Musi udokoumentować przeprowadzony wywiad z pacjentką, a także to, jakie leki wystawił w jego efekcie. Istotne jest, że aby usługa ta mogła zostać rozliczona z NFZ pacjentka musi posiadać prawo do świadczenia zdrowotnego, czyli musi być ubezpieczona. Po wywiadzie z farmaceutą, pacjentka będzie musiała także wypełnić ankietę, w której oceni na ile zrozumiała informacje, jakie otrzymała od farmaceuty. 

Apteka będzie zobowiązana do raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia wszystkich przeprowadzonych w ramach pilotażu usług. Za każdą usługę (nawet jeśli nie zakończy się ona wystawieniem recepty farmaceutycznej) apteka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50 zł. 

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]