Nowela rozporządzenia ws. środków odurzających i substancji psychotropowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 2014r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1172/D2014000117201.pdf

Opracowanie tekstu ujednoliconego można znaleźć w naszym serwisie pod następującym adresem:

http://rx.edu.pl/opracowanie-ujednoliconego-tekstu-rozporzadzenia-w-spra...