Nowe zasady realizacji recept – komunikat MZ

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło swoją interpretację nowych przepisów dotyczących realizacji recept.

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat będący wynikiem spotkania m.in z Naczelną Izbą Aptekarską (fot. Shuterstock).

23 września br. jako wynik wcześniej przeprowadzonych rozmów m.in. z Naczelną Izbą Aptekarska MZ opublikowało komunikat dotyczący ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

120-dniowy okres stosowania

W przypadku realizacji recepty elektronicznej, od dnia 21 września 2023 r., pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do 120-dniowego okresu stosowania, niezależnie od tego, kiedy recepta została wystawiona i na jaki okres. W konsekwencji od dnia 21 września 2023 r. farmaceuta jest uprawniony do wydania pacjentowi maksymalnie ilość leku niezbędną pacjentowi na 120-dniowy okres stosowania, zarówno w przypadku recept realizowanych po raz pierwszy, jak i recept, których realizację rozpoczęto przed 21 września 2023 r., przy czym nie ma znaczenia czy pacjent tę receptę będzie realizował jednorazowo, czy częściami.

[Dla wszystkich recept obowiązują jednakowe zasady. Co z okresem przejściowym i realizacją recept na starych zasadach?]

Co się zmieni od 1 listopada br.?

Minister Zdrowia wyjaśnia, że z dniem 1 listopada 2023 r. zacznie obowiązywać zasada, zgodnie z którą w przypadku gdy na recepcie przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania, pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę.

Celem ujednolicenia wątpliwości interpretacyjnych, które docierają do Ministerstwa Zdrowia wyjaśnić należy, że zarówno w odniesieniu do recept, których realizacje rozpoczęto przed 1 listopada 2023 jak i recept, których realizację rozpoczęto od tej daty, stosuje się następującą regułę. Po 1 listopada 2023 należy pacjentowi wydać leki na maksymalnie 120- dniowy okres terapii a kolejna realizacja może nastąpić po 3⁄4 tego okresu, czyli 90 dniach.

[Czyli niezależnie od wydania ilości leku na 120 dni pomiędzy 21.09 a 31.10 br., od 1.11 pacjent będzie mógł wykupić kolejną transzę na 120 dni stosowania danego leku, a dopiero przy kolejnym wydaniu uruchomiona zostanie „zasada 3/4”. Najbardziej prawidłowe i bezpieczne będzie kolejne wydanie po 90 dniach, jeżeli pacjent wykupił na 120 dni stosowania przez 1.11.23 r.]

Weryfikacja na poziomie SIM od 1 marca 2024 r.

Najpóźniej od 1 marca 2024 r. zacznie obowiązywać zasada, że obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Treść tego przepisu należy rozumieć w ten sposób, że system teleinformatyczny najpóźniej 1 marca 2024 r. przejmie zadania prowadzenia automatycznych obliczeń, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby system ten zaczął operacyjną pracę we wcześniejszym terminie.

[System będzie kontrolowal wydawaną ilość, a co z odstępem pomiędzy realizacjami?]

Zespół do spraw preskrypcji i realizacji recept

Minister Zdrowia informuje, że w resorcie rozpoczyna w najbliższą środę pracę zespół ekspertów reprezentujących wszystkie środowiska w tym farmaceutów i lekarzy, którego zadaniem będzie opracowanie nowych, przejrzystych i prostych zasad wystawiania i realizacji recept dla wszystkich interesariuszy systemu, zwłaszcza dla pacjentów.

Źródło: MZ

Komunikat-MZ-ws.-zmiany-refustawy-etc

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]