Nowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności

14 stycznia 2019 roku Minister Zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP (DZ. URZ. Min. Zdr. 2019.1).

Szczegóły w tym odnośniku.