Wykazy leków

Wykazy refundowanych leków,
środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. 

 

Aktualne i źródłowe wykazy leków refundowanych zawsze można znaleźć w obwieszczeniach Ministra Zdrowia na stronach Elektronicznych Dzienników Urzędowych Ministra Zdrowia.

Bezpośrednie linki do wszystkich dzienników z tymi wykazami są zebrane w Serwisie Prawnym LexPharma.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia można także skorzystać z przydatnych informacji o lekach.

Tutaj można znaleźć szzcegółowe charakterystyki produktów leczniczych, objętych refundacją , czyli na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

JEDNAK WSZYSTKIM LEKARZOM POLECAM bezpłatny program eLekospis firmy DATUM, który w jednym miejscu ma zebrane te wszystkie informacje i ułatwi każdemu lekarzowi wypisywanie recept.

   Kliknij i pobierz eLekospis  

 

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych
Dopuszczonych do Obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykazy lub linki do wykazów wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce zebrałem na szczegółowej stronie Serwisu Prawnego LexPharma.

Wykaz elektroniczny w ramach platformy P2 dostępny jest tutaj.

 

 dr farm. Stanisław Piechula