Co zrobić, kiedy na recepcie drukowanej S dopisane jest bez autoryzacji lekarza?

Jak realizować receptę dla pacjenta 75+, gdzie w polu uprawnień dodatkowych lekarz dopisał S długopisem i nie przybił pieczątki. Widać, że jest to ten sam długopis jak w podpisie. Realizujemy z uprawnieniem S
czy normalnie wg starych zasad. Pieczątka jest obowiązkowa?

Najbezpieczniej dla apteki jest kiedy wszelkie dopiski mające wpływ na wartość refundacji, a takim niewątpliwie jest uprawnienie S, są potwierdzone pieczątką lekarza. Oczywiście osoba realizująca receptę może uznać, że recepta nie budzi wątpliwości co do autentyczności (dopisek nie jest poprawką, a obowiązkiem lekarza jest postawić X zamiast zostawiać puste pole), jednak podczas kontroli NFZ może nie być tego samego zdania.