Czy można zrealizować receptę z uprawnieniem S, gdy świadczeniodawcą jest prywatna placówka np. LuxMed czy GoldenMed, bądź przychodnia niepubliczna, ale mająca podpisaną umową z NFZ i przyjmują tam lekarze rodzinni?

W sytuacji kiedy nie sposób ani jednoznacznie zidentyfikować placówkę jako POZ, ani też jej wykluczyć, można zrealizować taką receptę uznając uprawnienie S. Alternatywnym sposobem może być odszukanie placówki w https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search (Rejestrze Podmiotów Leczniczych) i sprawdzenie czy ma umowę na świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jednakże wykracza to poza kompetencje apteki.