8. Czy osoba z uprawnieniem IB w przypadku leku refundowanego otrzymuje najmniejsze opakowanie refundowane czy zarejestrowane?

Do tej pory pokutował pogląd, że osoba z uprawnieniem IB (inwalida wojenny, osoba represjonowana bądź wdowa po inwalidzie czy osobie represjonowanej), w przypadku zapisu na recepcie "1op" bez podania jednostek dawkowania, powinna otrzymać najmniejsze zarejestrowane opakowanie leku wymienione w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych, ponieważ z racji uprawnień również leki nierefundowane otrzymuje ze zniżką.

Niemniej jednak pogląd ten uległ zmianie wraz z odpowiedzią MZ, na pismo jednego z farmaceutów z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Pismo dostępne jest pod adresem: http://www.dia.com.pl/download/4106/

[Zespół Rx.edu.pl]