Czy pacjenci mieszkający w miejscowościach dwuczłonowych np. Gryfów Śląski, muszą mieć na recepcie wpisaną pełną nazwę miejscowości? (Częstym zapisem jest tylko Gryfów lub Gryfów Śl.)

Lekarz powinien umieścić pełną nazwę miejscowości. Jeżeli tego nie zrobił, to niestety osoba realizująca receptę powinna odnotować właściwą nazwę na rewersie.