Jak wydać Xarelto 20 N14 dla seniora bez wpisanej odpatności?

Czy w przypadku realizacji leku dla Seniora znajdującego się na liście leków bezpłatnych, ale bez wpisanej odpłatności na recepcie lek należy wydać bezpłatnie?
Np.
Xarelto 20 po 14
Jaką odpłatność poniesie pacjent?

Zgodnie z odpowiedzią http://rx.edu.pl/node/1258 należy wydać lek bezpłatnie.