Czy przy wydawaniu Ebivolu po 30 tabl. w miejsce wypisanych 28 tabl. powinno się zaznaczyć wydanie odpowiednika?

Na recepcie Ebivol 5mg 2op. Wydany ebivol 5mg pakowany po 30 tabl (zgodnie z możliwością wydania leku w opakowaniu większym o 10%). Czy należy
zaznaczyć ten fakt w komunikacie elektronicznym skoro to nie jest odpowiednik, tylko ten sam lek?

Należy przyjąć, że przepis o możliwości wydania leku w opakowaniu o 10% większym dotyczy tylko zmiany jednego leku na drugi, nie wydania tego samego leku w większym opakowaniu. Póki Ministerstwo Zdrowia wyraźnie nie potwierdzi, że dotyczy on również tego samego leku zalecane jest wstrzymanie się z realizacją recept w taki sposób.