Czy numer oddziału NFZ na recepcie refundowanej musi zostać wpisany przez lekarza wystawiającego receptę, czy może to zrobić np. pielęgniarka uzupełniająca dane pacjenta?

Analogicznie jak w udzielonej odpowiedzi: http://recepty.edu.pl/node/1232, § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich stwierdza, że lekarz musi złożyć jedynie własnoręczny podpis, który autoryzuje całą receptę. Pozostałe dane może więc wpisać pielęgniarka.