Asamax - czy można wydać czopki zamiast tabletek?

Mam następującą receptę:
ASAMAX 0,5
3 op a 30tabl. "R"
DS:2x1
Pacjent upiera się,że ma dostać czopki (co by wynikalo z ilości sztuk w opakowaniu) nastomiast na recepcie wyraźnie napisane tabletki. Lekarz z innego miasta, nie ma możliwości skorygować tego na bieżąco. Czy mogę wydać czopki w oparciu o wiedzę,że pacjent je stale stosuje i skorygować to na rewersie?

W tym przypadku nie tyle mamy do czynienia z błędną postacią leku, co błędnie wypisanym opakowaniem. Niestety nie ma innego sposobu na poprawne zrealizowanie tej recepty niż poprawienie postaci leku na właściwą.