Czy recepta robiona na globulki z Duomoxem w dawce 240 mg może być wyceniona na ryczałt?

Lekarz wypisał receptę ze składnikiem leku gotowego-duomox 0,24.Jest to dawka mniejsza od najmniejszej refundowanej, ale nie najmniejsza zarejestrowana (duomox 0,125). Z jaką odpłatnością powinien być wydany lek?

Na szczęście taki problem w przypadku Duomoxu nie występuje, gdyż w aktualnym Wykazie Produktów Leczniczych na rok 2016 (zawsze warto tu, a nie w BLOZie sprawdzać status produktu leczniczego) najmniejszą dawką jest 250 mg, stąd lek zawierający 240 mg leku może zostać wykonany na ryczałt.