Czy tramal trzeba wypisywać na receptach Rpw, czy można na zwykłych?

Czy tramal trzeba wypisywać na receptach Rpw, czy można na zwykłych? Jeśli na zwykłych, to czy trzeba pisać ilość substancji czynnej sumarycznie?

Tramal jest lekiem o kategorii dostępności Rp, stąd recepta Rpw nie jest wymagana. Nie zawiera też ani środka odurzającego, ani substancji psychotropowej, więc nie trzeba podawać sumarycznej ilości substancji czynnej.