quiz - siofor o nieproporcjonalnej dawce

Wydanie leku Siofor 500 zamiast przepisanego Sioforu 850, jest:
a) niedopuszczalne,
b) dopuszczalne na prośbę pacjenta,
c) możliwe tylko na 100%.

Tags: