quiz - przekroczona dawka składnika w leku recepturowym

W jaki sposób lekarz powinien zaznaczyć konieczność użycia surowca farmaceutycznego w większej dawce niż dawka maksymalna określona w Farmakopei Polskiej:
a) poprzez słowny zapis, postawienie wykrzyknika oraz swój podpis,
b) nie musi nic robić, wystarczy, że tak zapisał,
c) każda czytelna dla farmaceuty adnotacja spełnia wymóg.

Tags: