Czy można uznać telefon z pieczątki lekarza, kiedy w pieczątce nagłówkowej nie jest on obecny?

Jeżeli na pieczątce nagłówkowej nie ma nr telefonu, a widnieje on na pieczątce lekarza, czy taką receptę można zrealizować ze zniżką?

Realizacja takiej recepty ze zniżką możliwa jest tylko w przypadku, kiedy została wystawiona w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Jeżeli jest to recepta ze szpitala lub przychodni, to niestety trzeba przyjąć, że została wystawiona nieprawidłowo, bo bez numeru telefonu i zrealizować za pełną odpłatnością.