Czy możba podzielić opakowanie leku psychotropowego?

Recepta prawidłowo wypisana, ale na stanie apteki są tylko opakowania po 20 tabl. W hurtowni chwilowy brak Nasenu po 30 szt. Czy można wydać 1,5 op?

Zgodnie z § 19 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich leki o kategorii dostępności Rpw oraz z grup II-N, III-P i IV-P można podzielić, jeżeli nie przyczyni się do zmiany jakości leku. Prawidłowe będzie zatem wydanie 1,5 opakowania.