quiz - recepta dla seniora

Które z niżej wymienionych osób nie mają uprawnień do wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów:
a) lekarz POZ
b) pielęgniarka POZ,
c) położna,
d) felczer,
f) lekarz specjalista.

Prawidłowa odpowiedź to:
1. a i b
2. c i d
3. f i a
4. c, d i f.

Tags: