Jak zrealizować receptę pro familiae wystawioną w przychodni w świetle nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne z grudnia 2015 r.?

Czy można zrealizować receptę na zniżkę kiedy lekarz wypisał ją pro familie na członka rodziny brak numeru zaczynającego się od 98, a jest tylko pieczątka przychodni w której lekarz pracuje, w świetle nowej ustawy z grudnia 2015.

Zasady wystawiania recept pro famialiae nie zmieniły się w zapisach ustawy Prawo farmaceutyczne. Jedną z konsekwencji braku konieczności zawierania umów upoważniających lekarza do wystawiania recept jest brak numeru umowy (zastępuje go numer PWZ osoby uprawnionej). Co za tym idzie nie ma obowiązku umieszczania tego numeru na recepcie. Potwierdza to znowelizowane rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki i przekazywanych do NFZ. Warto wiedzieć, że w dalszym ciągu obowiązują zapisy rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. W przypadku recepty dla siebie lub dla rodziny, wystawianej w ramach wykonywanej pracy u świadczeniodawcy, adnotacja o tym fakcie może, ale nie musi znaleźć się na recepcie. Natomiast numer umowy pojawia się na recepcie tylko i wyłącznie, kiedy lekarz wystawia ją w ramach zawartej z NFZ umowy 98.