Europacjent z błędnie wypisanym symbolem kraju.

Czy recepta wystawiona dla europacjenta może być zrealizowana ze zniżką, jeśli lekarz symbol kraju wpisze w miejsce uprawnień dodatkowych, a w
miejsce oddziału NFZ wstawi np. nr 06 (NFZ małopolski)? Czy można na podstawie karty EKUZ dokonać adnotacji i wydać lek ze zniżką?

W przypadku realizacji recepty dla osoby korzystającej ze świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji, która legitymuje się poświadczeniem lub kartą EKUZ, możliwe jest, w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, wpisanie, poprawienie nr dokumentu oraz symbolu państwa (tu oddziału NFZ). Prawidłowe dane należy opisać na rewersie recepty i złożyć swój podpis.