Niedobory antybiotyków – oświadczenie MSSG

EMA, Komisja Europejska i Szefowie Agencji Leków (HMA), za pośrednictwem Wykonawczej Grupy Sterującej ds. Niedoborów i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych (MSSG), ściśle monitorują obecne niedobory antybiotyków w UE i reagują na nie. Pojawiło się wspólne oświadczenie organizacji unijnych w sprawie niedoborów antybiotyków.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał zespół, który przygotuje koncepcję systemu informatycznego.Dzięki zaangażowaniu EMA we współpracę z zainteresowanymi stronami, MSSG otrzymuje aktualne informacje od farmaceutów społecznych na temat sytuacji w aptekach w całej UE .

Niedobory leków stałym problemem zdrowia publicznego

Niedobory leków są stałym problemem zdrowia publicznego, a sytuację w UE pogarszają wydarzenia lub tendencje geopolityczne, takie jak wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny i wysokie stopy inflacji.

Brakuje zwłaszcza preparatów pediatrycznych

Niedawny wzrost zachorowań na infekcje dróg oddechowych doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na antybiotyki, takie jak amoksycylina (sama lub w połączeniu z kwasem klawulanowym), zwłaszcza w postaci preparatów pediatrycznych. Ponadto opóźnienia w produkcji i problemy ze zdolnościami produkcyjnymi doprowadziły do problemów z zaopatrzeniem, które dotykają większość państw członkowskich. Kwestie związane z zaopatrzeniem dotyczą również krajów spoza UE. Na szczeblu państw członkowskich wdrożono różne środki, aby zapewnić pacjentom odpowiednie leczenie – przekazano w oświadczeniu.

Czytaj także: List branży farmaceutycznej na temat projektu ustawy refundacyjnej

Ścisłe monitorowanie sytuacji

Autorzy oświadczenia zapewniają, że MSSG i jej grupa robocza, grupa robocza SPOC, ściśle monitorują sytuację od listopada 2022 r. i współpracują z kluczowymi podmiotami w łańcuchu dostaw amoksycyliny w celu uzgodnienia możliwych środków łagodzących, takich jak zwiększenie mocy produkcyjnych.

Dzięki zaangażowaniu EMA we współpracę z zainteresowanymi stronami, MSSG otrzymuje aktualne informacje od farmaceutów na temat sytuacji w aptekach w całej UE – czytamy w udostępnionym oświadczeniu.

Organy krajowe korzystają z elastyczności regulacyjnej

Właściwe organy krajowe, zgodnie z zachętą MSSG, korzystają z dostępnej elastyczności regulacyjnej, takiej jak zezwalanie na wyjątkowe dostawy niektórych leków lub postaci, które mogą nie być dopuszczone w danym państwie członkowskim lub udzielanie pełnych lub częściowych zwolnień z niektórych etykiet i opakowań, aby zapewnić pacjentom odpowiednie leczenie.

Komisja Europejska, HMA i EMA ściśle współpracują w celu zbadania, czy można podjąć dodatkowe środki w celu złagodzenia skutków niedoborów.

MSSG będzie nadal współpracować z zainteresowanymi stronami, a grupa robocza SPOC będzie nadal współpracować z firmami w celu zapewnienia wsparcia regulacyjnego w celu zwiększenia dostaw. MSSG i grupa robocza SPOC będą nadal ściśle monitorować sytuację wraz z Komisją Europejską i państwami członkowskimi UE – zapewniają organizacje unijne w komunikacie.

Rozważne stosowanie antybiotyków ważnym elementem terapii

Ważne jest, aby antybiotyki były stosowane rozważnie, aby zachować ich skuteczność i uniknąć oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Antybiotyki, w tym amoksycylinę, należy przepisywać wyłącznie w celu leczenia infekcji bakteryjnych. Nie nadają się do leczenia infekcji wirusowych, takich jak przeziębienie i grypa, gdzie nie są skuteczne – przypominają organy unijne.

Nowe obowiązki EMA

Zgodnie z nowym mandatem (rozporządzenie w sprawie wzmocnionej roli EMA – rozporządzenie (UE) 2022/123) – EMA ma nowe obowiązki w zakresie monitorowania niedoborów leków krytycznych, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej.

Kto wchodzi w skład MSSG?

Wykonawcza Grupa Sterująca ds. Niedoborów i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych (MSSG) została powołana w celu zapewnienia zdecydowanej reakcji na problemy z zaopatrzeniem w leki spowodowane poważnymi wydarzeniami lub sytuacjami kryzysowymi dotyczącymi zdrowia publicznego.

W skład MSSG wchodzą przedstawiciele państw członkowskich UE; jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej; jeden przedstawiciel EMA, a także obserwator z Grupy Roboczej Pacjentów i Konsumentów (PCWP) EMA oraz Grupy Roboczej Pracowników Służby Zdrowia (HCPWP) EMA.

Czytaj także: Zmiany w refundacji leków od stycznia 2023 roku – projekt MZ

Zadania grupy roboczej SPOC

Grupa robocza SPOC jest odpowiedzialna za monitorowanie i zgłaszanie zdarzeń, które mogą mieć wpływ na dostawy leków w UE. Zawiera zalecenia dla Wykonawczej Grupy Sterującej EMA ds. Niedoborów i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych (MSSG) we wszystkich kwestiach związanych z monitorowaniem i zarządzaniem niedoborami leków oraz innymi kwestiami dostępności dotyczącymi leków stosowanych u ludzi i leków weterynaryjnych.

Czytaj także: Finansowanie szczepionek przeciw grypie w 2023 roku

Źródło: EMA