NIA o realizacji recept dla pacjentów z Ukrainy

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała komunikat, w którym podaje informacje dotyczące zasad wystawiania oraz realizacji recept dla uchodźców, którzy przybyli do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy.

I tak, 12 marca 2022 roku, w życie wejść miała tzw. ustawa specjalna (specustawa), która przyznaje prawo do refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne dla ukraińskich pacjentów (fot. Shutterstock).I tak, 12 marca 2022 roku, w życie wejść miała tzw. ustawa specjalna (specustawa), która przyznaje prawo do refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne dla ukraińskich pacjentów (fot. Shutterstock).

NIA podkreśla więc, że w zgodzie z ogólnymi zasadami wystawiania i realizacji recept w naszym kraju, o prawie do świadczeń zdrowotnych dla obcokrajowca  spoza UE, a więc także dla obywateli Ukrainy, zawsze decyduje  osoba wystawiająca receptę na podstawie przedstawionych przez pacjenta dokumentów i/lub weryfikacji w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Izba zaznacza także szczególną sytuację osób, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 roku.

I tak, 12 marca 2022 roku, w życie wejść miała tzw. ustawa specjalna (specustawa), która przyznaje prawo do refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne dla ukraińskich pacjentów. Recepty refundowane oznacza się kodem  „IN” (pacjent inny niż ubezpieczony), zaś identyfikatorem pacjenta w systemie jest numer dokumentu ze zdjęciem bądź nadany w Polsce numer PESEL (czytaj również: NFZ o pomocy dla obywateli Ukrainy, jaką gwarantuje specustawa).

Należy zaakcentować, że pacjenci z Ukrainy, przybyli na teren Polski od 24 lutego, posiadają prawo do świadczeń na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone – oznacza to, że mogą otrzymywać leki dostępne na recept, ze zniżką na jednakowych zasadach, co polscy obywatele.

Izba wymienia następnie, że taka możliwość  dotyczyć ma:

  1. obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy
  2. osoby nieposiadającej obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywateli Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy
  3. obywatela Ukrainy z Kartą Polaka i członków jego najbliższej rodziny
  4. dziecko obywatela Ukrainy urodzone w Polsce, matka należy do pkt. 1 i 2

Wskazane uprawnienie będzie obowiązywać 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r.

Naczelna  Izba Aptekarska miała też podkreślić, iż recepty wystawione w Ukrainie, realizowane są w Polsce z pełną odpłatnością. Jednocześnie, rekomenduje ona, by w celu kontynuacji leczenia tymi produktami leczniczymi, które na terenie Ukrainy dostępne są bez recepty, udać się na konsultację lekarską – w czasie jej trwania, lekarz podejmie decyzję dotyczącą zasadności otrzymania odpowiedniego leku, który w Polsce dostępny jest na receptę.

Izba zachęca również do kontaktu telefonicznego z bezpłatną infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590.

РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЦЕПТІВ – ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З УКРАЇНИ

Загальні правила виписування і реалізації рецептів у Польщі

Право на медичні послуги для іноземця з поза Європейського Союзу, у тому числі для громадян України  завжди вирішує особа, яка виписує рецепт на підставі представлених пацієнтом документів  або на підставі перевірки в системі Електронної Верифікації Повноважень Користувачів.

Українці , які приїхали до Польщі від 24.02.2022 р.

12 березня 2022 р. набув чинності Спеціальний Закон (що має також назву «спецзакон»), який надає право на відшкодування витрат на ліки і медичні вироби для громадян України.

Рецепти з відшкодуванням витрат на ліки позначаються кодом ІН  «IN” (пацієнти інші, ніж застраховані особи). Ідентифікатором пацієнта в системі є номер документу з фотографією (паспорт) або наданий у Польщі спеціальний номер ПЕСЕЛЬ.

Пацієнти з України, які прибули до Польщі від 24.02.2022 р. мають право  на отримання медичних послуг на таких самих правах як особи застраховані. Це означає, що громадяни з України можуть отримати доступні на рецепт ліки зі знижкою на таких самих правах, як громадяни Польщі.

Така можливість стосується:

  1. громадян України, які прибули на територію Республіки Польща з території України;
  2. негромадян України дружину (чоловіка) громадянина України, яка прибула до Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями;
  3. громадян України, які мають Карту Поляка і членів їх найближчих родичів;
  4. дитини громадянина України, яка народилася в Польщі, мати належить до пункту 1 і 2

Вищезазначене право дійсне 18 місяців і рахується від 24.02.2022 р.

Увага!

Рецепти виписані в Україні, реалізуються в Польщі з повно вартістю. Для продовження лікування лікарськими засобами, які видаються в Україні без рецепта,рекомендуємо пройти медичну консультацію, під час якої лікар вирішить легітимність отримання відповідного лікарського засобу доступного на рецепт.

У разі виникнення додаткових питань щодо правил функціонування польської системи охорони здоров’я, рекомендуємо звертатися на безкоштовну гарячу лінію Національного Фонду Охорони Здоров’я – 800 190 590.

Гаряча лінія працює цілодобово, 7 днів на тиждень, також у святкові дні.

Актуальні вакансії роботи і проживання (натисни тут).

Переклад виконала Біла Інна

AM/nia.org.pl