NIA: Implementacja dyrektywy antyfałszywkowej

Prosi się również o upewnienie się, czy stosowane oprogramowanie umożliwia sprawdzanie komunikatów ostrzeżeń (fot. Shutterstock).

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała komunikat w sprawie implementacji dyrektywy antyfałszywkowej. O czym należy pamiętać, żeby występowało jak najmniej błędów związanych z weryfikacją leków?

Ze względu na zbliżające się zakończenie okresu przejściowego, który dotyczy implementacji dyrektywy antyfałszywkowej, a także w celu zagwarantowania prawidłowego stosowania przepisów ustawy – Prawo Farmaceutyczne i zmniejszenia liczby alertów, które skutkują brakiem możliwości wydania pacjentom leków, Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że:

  • skanowaniu oraz weryfikacji oryginalności podlegają leki o kategoriach dostępności Rp, Rpz, Rpw i Lz (z wyłączeniem produktów leczniczych wskazanych w załączniku nr 1 Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/161);
  • skanowaniu, weryfikacji i wycofaniu identyfikatora (kodu) podlega każde opakowanie;
  • weryfikacji oryginalności nie podlegają leki o kategorii OTC (z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających substancję czynną omeprazolum, w dawce 20 mg, w postaci kapsułek).

W związku z występowaniem znacznej ilości błędów, które polegają na zamianie wielkości liter, związanych z wciśnięciem klawisza Caps Lock bądź błędnej konfiguracji skanera, Naczelna Izba Aptekarska zaleca przeprowadzenie następujących czynności:

  • aktualizacji systemu aptecznego KS-AOW co najmniej do wersji 2019.3.0.0 – samodzielnie bądź poprzez dokonanie zgłoszenia serwisowego;
  • weryfikacji prawidłowości konfiguracji skanera 2D (zobacz:instrukcja MediVeris 2.5 Odpowiednie przygotowanie czytnika);
  • do czasu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania i konfiguracji skanerów, zalecane jest unikanie używania klawisza Caps Lock ze względu na każdorazowe generowanie alertu wskutek zamiany wielkości liter.

Przeprowadzenie tych czynności pozwoli na znaczące zmniejszenie liczby alertów, a także uniknięcie przeprowadzenia procedury wyjaśniającej, która skutkuje brakiem możliwości wydania leku pacjentowi.

Aby wyeliminować występowanie alertów, które skutkują brakiem możliwości wydania leku choremu podczas jego obsługi, Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje weryfikację oryginalności (bez wycofania identyfikatora) na etapie przyjęcia dostaw (zobacz: instrukcja MediVeris 5.Weryfikacja kodów 2D dla dostaw towarów podlegających serializacji). NIA przypomina, że po wycofaniu unikalnego identyfikatora, jego przywrócenie jest możliwe przez 10 dni.

Ponadto Izba informuje o pracach prowadzonych przez Fundację KOWAL, które mają na celu szybką analizę alertów, generowanych niezależnie od aptek, a także przesyłanie informacji do aptek

Aby usprawnić komunikację, Izba zaleca, aby korzystać z adresów e-mail podanych podczas uzyskiwania certyfikatu dostępowego do systemu weryfikacji oryginalności leków. Docelowym modelem zarządzania alertami jest przekazywanie informacji o ich przyczynie, a także rekomendowanego sposobu postępowania na te adresy dla każdego wygenerowanego alertu.

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała 18 maja 2020 r. pismo do Ministra Zdrowia, które dotyczy prośby o przesunięcie daty wejścia w życie przepisu. Wprowadza on kary w przypadku błędów w zakresie weryfikacji autentyczności leków.

Źródło: AM/nia.org.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]