NFZ odpowiada Ministerstwu Zdrowia na zarzut cofania aptekom refundacji za realizację recept po zgodnie pacjenta

Z załączonej korespondencji jasno wynika, że NFZ w żadnym przypadku nie żąda od aptek zwrotu refundacji za realizację recept po zgodnie pacjenta, kiedy dane z recepty zostały prawidłowo zrealizowane i sprawozdane (konkretnie PESEL pacjenta). Może również zaistnieć sytuacja, że osoba uprawniona wystawi receptę po zgonie pacjenta, wtedy to świadczeniodawca zostaje wezwany złożenia wyjaśnień oraz poddany kontroli.

Odpowiedź związana jest z wcześniej zadanym pytaniem Ministerstwu Zdrowia przez Naczelną Radę Aptekarską (https://rx.edu.pl/node/1065).