NFZ – kontrole ordynacji farmaceutycznej

Do tej pory przedmiotem zainteresowania farmaceutów były przede wszystkim raporty NFZ z kontroli aptek. Niemniej w ubiegłym roku po raz pierwszy NFZ skontrolował również farmaceutów wystawiających recepty refundowane. Jaki nieprawidłowości znaleźli kontrolerzy Funduszu?

Po wysłaniu refundacji na Portalu pacjenta oczekujemy aż NFZ przetworzy zestawienie refundacyjne (fot. Shutterstock).Od kwietnia 2020 r. farmaceuci mają możliwość wystawiania recept dla siebie i dla rodziny.

Pod koniec lutego 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował wyniki z przeprowadzonych w IV kwartale 2021 r. kontroli. Standardowo NFZ kontroluje apteki, ordynację lekarską oraz realizację umów. Wpis na temat kontroli aptek można przeczytać tutaj: Kontrola aptek w IV kwartale 2021 r. – rezultaty.

Co ciekawe w pliku dotyczącym kontroli ordynacji lekarskiej znalazły się wpisy dotyczące bezpośrednio lub pośrednio farmaceutów. Niestety nie wiadomo, ilu farmaceutów zostało skontrolowanych.

Na jakie nieprawidłowości zwrócił uwagę Fundusz?

Oto i one:

  • ordynacja niezgodna z uprawnieniami farmaceuty,
  • preskrypcja dla osoby spoza kręgu członków rodziny osoby uprawnionej,
  • brak dokumentacji medycznej,
  • niezgodności pomiędzy informacjami zawartymi na recepcie a informacjami zamieszczonymi w prowadzonym przez farmaceutę wykazie wystawionych recept,
  • nierzetelne prowadzenia wykazu recept pro auctore oraz pro familia,
  • brak informacji o sposobie dawkowania leku na recepcie,
  • brak udokumentowania zasadności ordynacji leków,
  • ordynacja leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
    niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi.

NFZ i MZ podkreślali, na co farmaceuci mogą wystawiać recepty, a na co nie mogą. A także wskazywano na brak możliwości wpisania uprawnienia S oraz C.

Źródło: KO/NFZ