Nagrywanie rozmów w sieci aptek – odpowiedź NRA

Zgodnie z przekazanymi informacjami, w jednej z największych sieci aptek kamery i mikrofony miały nagrywać rozmowy pracowników, także z klientami przy okienkach – pracownicy mieli podpisywać na to zgody, a klientów o tym nie uprzedzano. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił w tej sprawie do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej.  

Czy mając zgodę na refundację leku sprowadzonego w ramach importu docelowego farmaceuta może odmówić mi prawa do zniżki?Z tych doniesień wynika, że problem znany jest od dawna, ale oficjalnych działań nie podjęto z braku stosownej skargi - wszystkie bowiem informacje przekazywano anonimowo.

Nagrywanie pracowników i pacjentów

W ostatnim czasie poinformowano o licznych skargach od farmaceutów i techników farmaceutycznych, byłych lub obecnych pracowników jednej z największych w Polsce sieci aptek. Twierdzili oni, że poza monitoringiem wizyjnym, w aptekach sieci zainstalowano również mikrofony. Miały one przy każdym okienku nagrywać zarówno pracowników, jak i klientów.

Jak przekazano na stronie RPO, z podanych informacji wynika, że pacjenci nie byli informowani o nagrywaniu ich wizyt w aptekach oraz dostępu do nagrań monitoringu wizyjnego i mikrofonów nie mieli ani farmaceuci, ani kierownicy aptek. Co kilka tygodni każdy pracownik otrzymywał imienną ocenę i wytyczne od koordynatora. Sieć aptek miała kłaść duży nacisk na sprzedaż zamienników, wydawanie leków w mniejszych opakowaniach dla seniorów i marek własnych.

Czytaj także: Dostępność produktów leczniczych w Polsce

Zachowanie niezgodne z prawem

Z tych doniesień wynika, że problem znany jest od dawna, ale oficjalnych działań nie podjęto z braku stosownej skargi – wszystkie bowiem informacje przekazywano anonimowo.

Jak poinformowano na stronie RPO, sprawa dotyczy prawa do prywatności objętego gwarancją konstytucyjną (art. 47 Konstytucji RP). Chodzi m.in. o osoby wykonujące zawód farmaceuty, związany z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Pacjent z kolei – w myśl ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Potwierdzenie tego prawa znajduje się w art. 34 ustawy o zawodzie farmaceuty.

Czytaj także: Wstrzymanie w obrocie leku na astmę

Stanowisko prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Rzecznik wystosowywał do prezes NRA zapytanie, co już zrobiono, aby wyjaśnić sprawę i czy zawiadomiono o niej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Rzecznik potwierdził, że do Naczelnej Rady Aptekarskiej nie docierały oficjalne informacje na temat nieprawidłowości w aptekach ogólnodostępnych w zakresie m.in. nagrywania rozmów personelu fachowego z pacjentami bez ich wiedzy.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, mając na uwadze wyjaśnienie przedmiotowej sprawy Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do wszystkich okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej z prośbą o przekazanie informacji na temat ewentualnych skarg lub sygnałów, jakie mogły wpływać do organów okręgowych izb aptekarskich w wyżej wymienionej sprawie.

Czytaj także: Polityka zamówień w aptece 

Źródło: RPO

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]