Na przykładzie uprawnienia ZK Minsterstwo Zdrowia wyjaśnia nadrzędność uprawnienia dodatkowego nad odpłatnością.

W załączonym piśmie Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że leki refundowanych we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach należą się bezpłatnie (z ewentualną dopłata) dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi nawet, kiedy lekarz przepisze je z odpłatnością 100%. Planowane zmiany mające na celu poprawę czytelności obowiązujących przepisów póki jeszcze nie zostały wprowadzone.