MZ o uprawnieniach farmaceutów do wystawieniu recept

NFZ zwrócił się do MZ z pytaniem o zakres uprawnień farmaceutów do wystawiania recept. Odpowiedź poniżej.

Farmaceuci od 1 kwietnia 2020 r. maja uprawnienie do wystawiania recept pełnopłatnych i refudnowanych dla siebie i dla rodziny.Uprawnienie farmaceutów w zakresie do wystawiania recept deiniuje art. 96 ust. 4 oraz 4b ustawy prawo farmaceutyczne.

W nawiązaniu do pisma z dnia 29 września 2021 r., znak: DGL.4450.203.2021; 2021.282407.KLAG, dotyczącego kwestii wystawiania recept przez farmaceutów, Departament Polityki Lekowej i Farmacji przedstawia, co następuje. Intencją ustawodawcy przy projektowaniu przepisu art. 96 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 975 i 981), dalej: „u.p.f.”, było przyznanie uprawnienia dla farmaceutów polegającego na możliwości wystawiania recept wyłącznie w wąskim zakresie przedmiotowym. Zgodnie z ust. 4 pkt 2 tego artykułu zakres przedmiotowy omawianego uprawnienia obejmuje wyłącznie leki gotowe o nadanej im kategorii dostępności „Rp”, tj. wydawane z przepisu lekarza, przy czym bez leków zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 i 1655), choćby posiadały one kategorie „Rp”. Nie obejmuje nadto leków gotowych o innej niż „Rp” kategorii dostępności, a wydawanych na podstawie recepty (np. „Rpz” „Rpw”). Dodatkowo wskazać należy, że art. 96 ust. 4 pkt 2 u.p.f. nie obejmuje swym zakresem przedmiotowym również leków innych niż gotowe, tj. tzw. „leków robionych” (recepturowych), gdyż w ich przypadku nie można mówić w ogóle o nadanej kategorii dostępności, nie podlegają one bowiem – ze swej natury – procesowi dopuszczania do obrotu.

Odnosząc się natomiast do relacji zakresów przedmiotowych art. 96 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 4b u.p.f., istotnie, są one nieco różne (ust. 4b odnosi się również do wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy produktów leczniczych recepturowych). Niemniej – jak już podniesiono – zgodnie z wolą ustawodawcy zakres rodzajów produktów leczniczych, na które farmaceuta może wystawiać recepty należy interpretować zawężająco – kategorię takich produktów determinuje brzmienie art. 96 ust. 4 pkt 2 u.p.f. Tym samym, należy przyjąć że przepis art. 96 ust. 4b u.p.f. w zakresie, w jakim odnosi się do wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy produktów leczniczych recepturowych jest przepisem martwym.

Z pismem można zapoznać się pod tym adresem:

Stanowisko MZ ws. wystawiania recept przez farmaceutów

Źródło: NFZ/MZ/OIA Częstochowa

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]