MZ: kolejny komunikat w sprawie identyfikatora NFZ

W dniu 19 października 2020 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejny komunikat wyjaśniający aspekt pominięty w poprzednio. Chodzi o sytuację, w której osoba uprawniona naniosła na recepcie symbol X lub wpisała 100% w polu Oddział NFZ.

W dniu 19 października 2020 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejny komunikat wyjaśniający aspekt pominięty w poprzednio. Chodzi o sytuację, w której osoba uprawniona naniosła na recepcie symbol X lub wpisała 100% w polu Oddział NFZ.

Pierwsza wersja komunikatu odnosząca się tylko do pacjentów z uprawnieniem S lub C była opublikowana 15 października i tego samego dnia zdjęta do konsultacji. Niestety MZ zdecydowało się na publikację komunikatu niezgodnego z obowiązującymi przepisami. Do czasu wyjaśnienia sprawy, zalecamy ostrożność i przyjęcie stanowiska ministerstwa.

Czytaj także:

Treść komunikatu:

W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśniamy, że zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychczasowych zasadach, jak i pozostawienie tego pola niewypełnionego, powinno skutkować realizacją recepty zgodnie z uprawnieniem pacjenta do refundacji.

Wyłącznie zaznaczenie przez osobę uprawnioną na recepcie znaku „X” albo 100% powinno skutkować realizacją recepty pełnopłatnie.

Jeżeli na recepcie w polu na identyfikator OW NFZ wpisane zostanie – przez osobę uprawnioną (wystawiającą receptę) – oznaczenie „X” albo 100%, recepta zostanie zrealizowana pełnopłatnie, nawet jeżeli w przestrzeni recepty przeznaczonej na wpisanie pozycji leku, przy tej pozycji leku, zostanie wpisana odpłatność wynikająca z obwieszczenia refundacyjnego.

W pozostałych przypadkach, tj. jeżeli w polu na identyfikator OW NFZ wpisany zostanie jego identyfikator (lub ew. inne dane) albo pole to pozostawione będzie puste, recepta zostanie zrealizowana także, jeżeli nie zostanie określona odpłatność za przepisany na recepcie lek/leki, przy czym w takim przypadku – w zależności od tego, czy lek ten występuje w obwieszczeniu refundacyjnym w jednej, czy w więcej niż jednej odpłatności – zastosowanie będzie miał odpowiednio art. 96a ust. 8 pkt 7 lit. a albo lit. b tiret drugie tego samego artykułu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

W praktyce oznacza to, że jeżeli osoba uprawniona wpisawszy w pole na identyfikator OW NFZ odpowiedni identyfikator albo pozostawiwszy to pole puste, odstąpi jednocześnie od podania odpłatności za lek, zostanie on wydany:

  1. zgodnie z odpłatnością wynikającą z obwieszczenia refundacyjnego – jeżeli lek ten jest ujęty w tym obwieszczeniu w tylko jednej odpłatności,
  2. za odpłatnością najwyższą spośród odpłatności przewidzianych dla tego leku w obwieszczeniu refundacyjnym – jeżeli lek ten występuje w tym obwieszczeniu w więcej niż jednej odpłatności.

Ewentualne pytania w tym zakresie należy kierować do Centrum e-Zdrowia.

Źródło: MZ/KO

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

narobili bałagan z tym oddziałem skoro jest nie istotny to powinien nie mieć znaczenia a X i 100% powinien mieć znaczenie przy leku jako odpłatność
Jeżeli pole OW NFZ jest nieistotne to po co w ogóle jest? To relikt minionej epoki przed cyfryzacją.