MZ: jak ordynować i wydawać Arechin oraz Plaquenil?

Minister Zdrowia informuje ponadto, że procedura nabywania Arechinu nie ulega zmianie (fot. Shutterstock).

Minister Zdrowia przypomina, że od 2 kwietnia 2020 r. obowiązuje ścisła reglamentacja produktów leczniczych Arechin (Chloroquinum) oraz Plaquenil (Hydroxychloroquinum). Sprawdź szczegóły.

Leki te od 2 kwietnia mogą być ordynowane i wydawane w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym tylko w ściśle określonych jednostkach chorobowych wyszczególnionych w obwieszczeniu z 1 kwietnia w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

Jakie są warunki wydania Arechinu oraz Plaquenilu?

Ograniczono ilość w wydawaniu na jednego pacjenta (nr PESEL) w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego:

 • Arechin w ilości nie więcej niż 2 opakowań na 30 dni albo
 • Plaquenil w opakowaniu 30 tabletek w ilości nie więcej niż 2 opakowań na 30 dni, albo
 • Plaquenil w opakowaniu 60 tabletek w ilości nie więcej niż 1 opakowania na 30 dni, bez względu na sposób dawkowania.

Lek Arechin może być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach objętych refundacją:

 1. zimnica – zapobieganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzymujące zimnicy (malarii); wywoływanej przez Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale oraz wrażliwe na chlorochinę szczepy Plasmodium falciparum,
 2. pełzakowica i ropień wątroby wywołane przez Entamoeba histolytica, zwykle w skojarzeniu z lekami przeciw pełzakom, działającymi w świetle jelita, chlorochinę stosuje się jako lek drugiego rzutu, jeżeli metronidazol okazał się nieskuteczny lub jest niedostępny,
 3. różne postacie tocznia rumieniowatego, postać układowa (ang. Systemic lupus erythematosus, SLE), przewlekła i toczeń rumieniowaty krążkowy (ang. Discoid lupus erythematosus, DLE),
 4. reumatoidalne zapalenie stawów,
 5. choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Natomiast Plaquenil może być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach:

 1. reumatoidalne zapalenie stawów,
 2. różne postacie tocznia rumieniowatego, postać układowa, przewlekła i toczeń rumieniowaty krążkowy,
 3. profilaktyka wielopostaciowej osutki świetlnej,
 4. mieszana albo niezróżnicowana choroba tkanki łącznej,
 5. rumień guzowaty,
 6. ziarniniak obrączkowaty,
 7. różne postacie liszaja płaskiego,
 8. zespół Sjögrena,
 9. układowe zapalenie naczyń,
 10. zapalenie skórno-mięśniowe,
 11. twardzina układowa albo ograniczona,
 12. choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Odpowiedzialność za zaordynowanie tych produktów leczniczych spoczywa na osobie wystawiającej receptę, natomiast za wydanie – na osobie wydającej.

Odpłatność na recepcie

Jednocześnie Minister Zdrowia przypomina, że Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało system informatyczny, który na platformie P1 będzie sprawdzał każdorazowo możliwość realizacji recepty z uwagi na wprowadzone ograniczenia. Ordynacja i realizacja recept we wskazaniach ujętych w przedmiotowym obwieszczeniu będą ściśle kontrolowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministra Zdrowia lub Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Zaordynowanie i wydanie tych leków w większej ilości niż zezwala na to obwieszczenie albo naruszenie pkt 4 przedmiotowego obwieszczenia, grozić będzie nałożeniem sankcji przewidzianych prawem.

Arechin może być ordynowany i wydawany wyłącznie z odpłatnością refundacyjną 30%. Plaquenil może być wydany z odpłatnością 100% z zastrzeżeniem przypadków, co do których Minister Zdrowia wydał zgodę na refundację dla indywidualnego pacjenta. Wówczas należy wydać lek po wniesieniu przez pacjenta opłaty ryczałtowej za opakowanie jednostkowe (czytaj również: Wydawanie leku Plaquenil a reglamentacja). Zatem recepta na produkt leczniczy Arechin musi odpowiadać wzorowi recepty określonemu w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Natomiast zgodnie z art. 95c ustawy – Prawo farmaceutyczne recepta w postaci papierowej, na której przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiadające kategorię dostępności „Rp” lub „Rpz”, nie musi odpowiadać wzorowi recepty określonemu w wymienionym rozporządzeniu.

Leki dostępne będą na bieżąco

Minister Zdrowia informuje ponadto, że procedura nabywania Arechinu nie ulega zmianie (czytaj również: Arechin – informacja dla farmaceutów dotycząca dostępności leku). Natomiast w przypadku pytań ze strony hurtowni i aptek dotyczących dostępności produktu leczniczego Plaquenil należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotem odpowiedzialnym Sanofi.

Adamed Pharma S.A. zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, aby sprostać potrzebom i wyzwaniom wynikającym z obecnej epidemiologicznej sytuacji w Polsce. Lek produkowany jest na bieżąco i jego następne partie trafią na rynek do końca kwietnia. W przypadku produktu leczniczego Plaquenil, Minister Zdrowia na bieżąco wydaje pozytywne rozstrzygnięcia hurtowniom farmaceutycznym, które deklarują możliwość zakupu tego leku na rynkach zagranicznych w celu sprowadzenia go do Polski.

Cały komunikat MZ można znaleźć tutaj:

Komunikat_-_Arechin,_Plaquenil_-_22042020

Źródło: IK/gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]