Możliwość zamiany leków w postaci systemów transdermanych.

W załączonym piśmie Ministerstwo Zdrowia na przykładzie leku z riwastygminą wyjaśnia, że możliwa jest zamiana leku w postaci systemu transdermalnego. Ważne jest, żeby wydawany produkt leczniczy charakteryzował się tą samą ilością substancji leczniczej jaka doprowadzana jest do organizmu w określonej jednostce czasu oraz czasem, w którym szybkość uwalniana jest wartością stałą.