Ministerstwo Zdrowia o kropkach stawianych przez pacjentów na receptach.

W załączonym piśmie Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że kropki stawiane przez pacjentów na receptach można potraktować jako znaki dodatkowe, które nie stanowią reklamy. Jednocześnie realizacja takiej recepty może się odbyć z uwzględnieniem refundacji. [Analogicznie można traktować również "ptaszki, myślniki czy plusy", jednakże krzyżyk może sugerować konieczność wydanie leku pełnopłatnie.]