Mam receptę z prywatnego gabinetu z adnotacją pro familiae. Czy przekazać do NFZ Regon czy numer umowy?

Na recepcie jest umieszczony numer regon prywatnej praktyki oraz numer umowy lekarza, daną zakodowaną jest regon . Recepta jest wystawiona na "pro familia" . Czy taką receptę można zrealizować ze zniżką i jeśli tak to co należy sprawozdać do NFZ.

W sytuacji, kiedy lekarz na recepcie z prywatnej praktyki przepisuje leki z adnotacją pro powinno się sprawozdać numer umowy 98. Receptę można zrealizować ze zniżką.